HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Anklagar grannen för frystortyr och mordförsök

Västerås Ett frysskåp som låter ovanligt högt pekas ut som ett tortyredskap i en granntvist i Västerås som blivit ett fall för kommun, polis, domstolar, vaktbolag och ett konsultföretag. ”Vi upplever tortyrliknande förhållanden och kämpar för våra liv varje dag”, skriver hyresgästen.
Grannen vägg i vägg upplever ljudet från frysen som rena tortyren. Bilden är arrangerad.

I snart ett år har Västeråsbon som anser sig utsatt för frysskåpstortyr fört sin kamp för att få lägenheten bredvid sig tomställd och mannen som bor där åtalad för mordförsök.

Så här kan det låta när den klagande hyresgästen beskriver sitt hälsotillstånd på grund av det störande ljudet för de myndigheter han slagit larm hos:

Läs ocksåHotade skära halsen av granne efter tvist om tvättid – sägs upp

”Illamående, sömnlöshet, kräkningar, huvudvärk med mera. Vibrationsvågor går igenom våra kroppar och vi är helt förstörda. Om vi inte vaknat skulle hjärtat stanna i sömnen.”

När störningsjouren ryckt ut på nätterna har det, enligt rapportdokumenten, antingen inte hörts någonting alls eller bara ett dovt brummande. Personal från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen uppfattade inte heller ljudet från frysen i grannlägenheten som störande vid sina tre första besök.

Men faktum är att det kanske ändå ligger någonting i den klagande mannens kritik även om hans beskrivning framstår som något överdriven.

Läs ocksåTröttnade på skällande hund - hyresgäst sägs upp

Hyresvärden har försökt gå till botten med historien genom att anlita ett konsultföretag från Stockholm, specialiserade på ljud och vibrationer, för utredning och åtgärdsförslag.

Konsultföretaget har gjort flera bullerutredningar i den aktuella bostaden och lagt förslag till åtgärder som handlat om att isolera mannens kyl- och frysskåp så att ljudet inte ska fortplantas till byggnaden.

Vid en mätning som gjordes i augusti var hela åtgärdsprogrammet genomfört. Då överskreds riktvärdet för buller med en decibel hos den klagande hyresgästen vägg i vägg när både kyl och frys gick på maxnivå hos grannen.

Läs ocksåHalmstadvärd lyckas höja hyran – men inte så mycket

När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde nya mätningar i oktober uppmättes det i sovrummet vid ett tillfälle ljudnivåer som överskred Folkhälsomyndighetens riktvärde med sju decibel.

Miljöförvaltningen har ännu inte bedömt om störningen utgör en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening så att det kan bli aktuellt att vidta åtgärder.

”Riktlinjerna för buller kanske överskrids. Det kan behövas mer utredning”, skriver handläggaren.

Parallellt med att Västerås stad fortsätter utreda det påstådda oljudet från frysskåpet, driver den klagande hyresgästen ärendet vidare även hos hyresnämnden, polisen och Svea hovrätt.

Mannen har gjort egna bullermätningar, tagit videofilmer, spelat in samtal med vaktbolag och bjudit in en granne för att få ett skriftligt intyg på att fler upplever ljudet som stressande.

Hos hyresnämnden kräver Västeråsbon i första hand omgående tom- och återställning av grannlägenheten. I andra hand kan han tänka sig ovillkorlig förtur till en annan lägenhet med skadestånd och hyresreducering som kompensation för att han i så fall måste flytta.

Mannen vill också att hyresnämnden ska medverka till att få igång en polisutredning om tortyr, alternativt grov misshandel.

”Vi är torterade och behöver hjälp”, vädjar han.

Läs också Pojkvän flyttar – hyresgäst får behålla kontrakt JO-kritik mot Hyresnämnden - stora brister i handläggningen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.