Annons

Elpriserna: Göran blir utan regeringens stödpengar – får strömmen direkt från greven

Nyköping Göran Hallman hyr ett hus på Nääs säteri och köper sin el direkt av värden. Sättet strömmen levereras på diskvalificerar honom från regeringens elpriskompensation. "De har glömt av oss som bor på landet", säger Göran. Han är inte ensam om att drabbas.
Man som står med armarna i sidan framför ett träd. Han kisar mot solen. I bakgrunden syns hus.
Foto: Privat
Göran Hallman klarar sig utan regeringens pengar men tycker det är märkligt att han och andra som är i samma situation ställs utanför stödet.

De extrema elpriserna under vintern har fått regeringen att föreslå en kompensation som cirka två miljoner hushåll beräknas få ta del av.

”Elpriskompensationen gör ingen skillnad på var i landet man bor, eller om man bor i lägenhet, villa eller radhus.” Så skriver regeringen på sin hemsida.

ANNONSLånestrategier för hyresgäster

Men stödpengarna ska enbart gå till elkunder som har ett eget elavtal och som får sin ström från ett bolag med så kallad nätkoncession. Eon och Vattenfall är exempel på sådana nätbolag.

Det är också via nätbolagen som kunderna ska få pengarna utbetalda. Upplägget har regeringen valt för att snabbt få ut stödet.

Bilden visar stora kraftledningar mot en vacker himmel.
De höga elpriserna under vintern fick regeringen att utlova en kompensation som kostar staten sex miljarder kronor.

Ställs utanför

Men regeringens modell gör att en grupp hyresgäster ställs utanför elpriskompensationen – oavsett hur höga elkostnader de har haft.

Det handlar om hyresgäster som inte har ett eget abonnemang hos nätbolaget utan får sin ström via det som kallas IKN. Nu blir det lite tekniskt, men IKN står för ”icke koncessionspliktiga nät” och det handlar alltså om ledningsnät som inte behöver något tillstånd.

Många av de här hyresgästerna bor på landet, närmare bestämt i hus som de hyr av en lantbrukare på en större jordbruksfastighet. Hyresgästerna har inga egna elavtal utan får sin ström via lantbrukaren – som alltså inte har någon nätkoncession.

Annons

Okunskap

Göran Hallman hör till den här kategorin. Tillsammans med sambon Jenny Ericsson hyr han ett hus på Nääs säteri som ligger 1,5 mil utanför Nyköping. Det är ett av fyra hus på säteriet som köper sin el av ägaren, lantbrukaren och greven Schering Wachtmeister.
– Jag tror inte att de som har utformat stödet har tänkt igenom det ordentlig. På något sätt har de missat alla vi som bor på landet och köper gårdsel. Jag tror att det okunskap som ligger i botten, säger Göran Hallman.

Man med händerna i sidan, i skarpt solljus. Han står på en grusväg som kantas av en trädallé.
Göran Hallman har hyrt ett hus i 26 år av greven som äger Nääs säteri.

Går på knäna

I december gjorde hushållet över med 1 491 kWh, vilket betyder att Göran och Jenny skulle ha blivit kompenserade om de inte köpt elen direkt av hyresvärden.
– Jag gissar att vi totalt skulle få tillbaka 3 000 – 4 000 kronor för december-februari. Det är ingen stor sak för oss, vi klarar oss utan de pengarna. Däremot tror jag att det är många som går på knäna och verkligen skulle behöva de här pengarna.

Hur många hushåll det finns av det här slaget i landet finns det inga uppgifter om, men Göran Hallman tror att det är en hel del.
– Jag tror att det är väldigt många. Bara i trakterna runt Nyköping finns det många stora gods och gårdar med säkert hundratals hushåll som köper sin el av hyresvärden.

Ett exempel är närbelägna Tistad slotts ägor där det finns 17 hushåll som får sin el via hyresvärden.

Läs ocksåElprischocken: Annica tvingades strypa värmen och fly hemmet - kallhyra drabbar 10 000-talsAnnica Odenhage drabbas hårt när elpriset slår rekord.

Även i vanliga hyreshus

Men det är inte bara hyresgäster på landsbygden som blir utan stödet. Det finns även vanliga flerfamiljshus där strömmen kommer in via IKN och där de boende saknar egna abonnemang hos nätbolaget. Det finns två former av sådana boenden:
+ Hyreshus med ett gemensamt elabonnemang hos nätbolaget där fastighetsägaren sedan för över el till sina hyresgäster.
+ Närliggande hyreshus som är sammankopplade genom ett IKN och har ett gemensamt abonnemang för alla hyreshusen – om man hade den konstruktionen före den 1 juni 2007.

Inte heller här finns det några uppgifter om hur många hyresgäster som berörs. Varken SCB, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten eller Hyresgästföreningen har det, för att nämna några exempel.

Annons

Nu kommer de flesta hyreshushåll inte upp i den förbrukning som krävs för att få ta del av elpriskompensationen. Å andra sidan finns det 32 000 hyresgäster som bor i lägenheter med enbart eluppvärmning, enligt Energimyndighetens statistik.

Läs ocksåPeter gillar rökförbud – men olika regler för nya och gamla hyresgäster är inte okejMan som sitter i en soffa och tittar åt sitt högra håll
Närbild på kvinna som tittar in i kameran.
Jennie Wiederholm är Hyresgästföreningens energiexpert

”Det är helt galet”

Och oavsett hur många det rör sig om, för enskilda hushåll kan det bli kännbart att inte få något stöd på grund av hur de får elen levererad. Det menar Hyresgästföreningens energiexpert Jennie Wiederholm.
– Det är helt galet. Stödet är till för att skydda utsatta människor men så missar man en grupp för att man inte har funderat över hur avtalskonstruktionerna ser ut, säger hon.

Göran Hallman vände sig till Hyresgästföreningens ärendehandläggare Martin Bommelin för att få veta vad som gällde för elpriskompensationen. Bommelin utredde frågan och kunde bara konstatera att han och Hyresgästföreningen inte kunde göra något.
– Nej, vi kan inte göra några rättsliga anspråk utifrån hyreslagen, vare sig gentemot hyresvärdarna, regeringen och riksdag.

Han fortsätter:
– Det finns säkert många familjer som har haft väldigt höga elkostnader och så läser de i tidningen att de kommer att bli kompenserade. Utan att sätta sig in i detaljerna. Sedan får de en kalldusch när de inser att det inte blir några pengar.

Fakta: Mer om elprisstödet

För att få ta del av regeringens elpriskompensation måste du få din el från ett bolag som har nätkoncession. Det kan vara exempelvis Eon, Vattenfall eller det kommunala energibolaget.
Du måste även ha ett eget elabonnemang.
Stödet omfattar förbrukningen under december-februari. Regeringen har avsatt sex miljarder kronor.
Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå på 700 kWh per månad. De här kunderna får 100 kronor per månad i ersättning, sammanlagt 300 kr.
De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad får 2 000 kr per månad, totalt 6 000 kr. Det är det högsta beloppet man kan få.
Källa: regeringen.se

Fakta: Tillstånd är huvudregeln

Utgångspunkten i ellagen är att alla starkströmsledningar kräver nätkoncession, det vill säga tillstånd av Energimarknadsinspektionen. Starkströmsledningar är något förenklat alla elledningar som kan vara farliga för människor och egendom. En vanlig 230 V-ledning, som finns i alla svenska hem, är en starkströmsledning.
En stor majoritet av de svenska hushållen har egna elabonnemang och får sin ström från bolag som har nätkoncession.
Det betyder att de kvalificerar sig för regeringens elpriskompensation, förutsatt att de har kommit upp i tillräckligt hög förbrukning (översta faktarutan).
Källa: Energimarknadsinspektionen

Läs också Så här slipper du skränande måsar och duvor som skiter Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg Fängelsedomar i muthärva inom kommunalt fastighetsbolag överklagas

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.