Annons

Herrgårdsägarna fick inte slänga ut barnfamiljen – får nöja sig med 400 kvadratmeter 

Kalmar Trots att familjen alltid skött sig och betalt sin hyra i tid ville herrgårdsägarna vräka dem. Men hyresnämnden satte stopp. I botten finns också en tvist om vem som ska stå för elkostnaden – något som blivit en allt vanligare stridsfråga. 
Ett litet barn packar upp sina leksaker ur en flyttlåda.
Foto: Arkivbild/Tindra Englund
Hyresnämnden gick på Hyresgästföreningens linje och stoppar vräkningen av barnfamiljen.

Familjen har bott i en lägenhet i en av herrgårdens flyglar sedan 2017 och i hyresnämnden framgår det att de har en stark anknytning till bygden och själva lagt ner mycket jobb på att göra lägenheten till sitt hem. De menar även att de skött sig som hyresgäster och att de därför blev väldigt förvånade när de nya herrgårdsägarna plötsligt ville att de skulle flytta ut.

Enligt ägarna är orsaken till uppsägning en planerad renovering av bostaden, därefter tänker de själva flytta in i lägenheten under tiden som huvudbyggnaden på herrgården renoveras. Det tar dock inte stopp där. Även efter renoveringen menar de att de trots sin egen boyta på 400 kvadratmeter har ett behov av att utöka denna ytterligare, med den lägenhet som familjen hyr idag. Därmed skulle familjen inte ens på sikt kunna återvända till sitt hem.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Oskäligt att vräka familjen

Hyresnämnden menar däremot att hyresgästernas behov av lägenheten väger tyngre än ägarnas och de har därmed bestämt att familjen ska få bo kvar. I sitt beslut konstaterar de att:

”Lägenheten är på drygt 100 kvm. Hyresvärdarnas egen bostad i huvudbyggnaden är på ca 400 kvm jämte en uthyrningslägenhet på ca 100 kvm. Redan med hänsyn härtill anser hyresnämnden inte att hyresvärdarna har visat att de har ett sådant intresse av att förfoga över hyresgästernas bostad att hyresförhållandet skäligen bör upphöra.”

– Det känns som ett rimligt beslut.  Hyresnämndens resonemang är helt i linjen med vår syn på det hela, säger Hyresgästföreningens jurist Ingrid Buskas som representerade hyresgästerna i nämnden.

Läs ocksåUtslängd hyresgäst bosatte sig i trapphuset – döms till böterEn svart siluett av en mansperson framför en trappuppgång.

Hyresvärden ville ensidigt ändra villkoren

Under förhandlingen i hyresnämnden framkommer det även att hyresgästerna misstänker att den egentliga orsaken till att de blivit uppsagda är att de under hösten sagt nej till att själva ta över ansvaret för att betala elräkningarna (vilka tidigare ingått i hyran). I början av december fick de dessutom ett förslag på ett nytt hyreskontrakt. Bara en dryg månad senare blev de uppsagda och de tolkade det som om att uppsägningen gjordes för att de inte ville gå med på de nya hyresvillkoren.

Annons

– I det här fallet skedde det ju en helomvändning på kort tid, trots att hyresgästerna fick en erbjudan om ett nytt kontrakt så sent som i december, säger Ingrid Buskas.

Svårt att förutse hyresnämndens beslut

Enligt Ingrid Buskas beror det alltid på omständigheterna i det enskilda fallet om uppsägningen gillas eller ogillas i hyresnämnden.

– Men som hyresvärd ska man inte kunna säga upp en hyresgäst bara för att man inte vill ha den som hyresgäst längre utan det ska finnas giltiga skäl. Hyresvärden måste alltså visa på att de har befogade skäl.

Hem & Hyra har även sökt hyresvärdarna, men de har avböjt en intervju.

Nya elpriser påverkar hyresavtalen

Herrgårdsägarna är inte de enda hyresvärdarna i Sverige som med anledning av de ökade elpriserna valt att se över sina hyresvillkor. En granskning som Hem & Hyra har gjort visar dessutom att det bara under det första kvartalet 2023 inkom 103 ansökningar om förändring av hyresvillkor till Sveriges samtliga hyresnämnder, att jämföra med ett genomsnitt på drygt 77 ärenden under samma period under åren 2018-2022. 59 ansökningar (drygt hälften) kom från hyresvärdar som vill höja hyran och i 27 av dessa anges ökade kostnader (inte minst för el) som en viktig orsak till att de anser att hyran behöver höjas.

Annons

Dessutom är flera av ansökningarna från hyresvärdar som på olika sätt vill förändra villkoren kring den el som ingår i hyresavtalet. Till exempel genom att bryta ut hushållselen ur hyran, exkludera varmvattnet eller separera kostnaderna för el på parkeringsplatsen från hyran.

Läs mer: Låginkomsttagare bor med äldst värmesystem – därför slår energikrisen hårdast mot dem

Vad ska jag göra om värden vill ändra hyresvillkoren?

Om en hyresvärd vill ändra villkoren i hyresavtalet så kan de ge ett förslag till hyresgästen på det nya avtalet, men hyresgästen behöver inte godkänna detta utan en förhandling. Om parterna inte kan komma överens om de nya villkoren så är det upp till den som vill ändra dem, i detta fall värden, att ansöka om en prövning i hyresnämnden.

Läs mer: Direktverkande el: Yvonne, 74, jobbar extra för att ha råd med elräkningen

Fakta: Besittningsrätten skyddar hyresgäster

Besittningsrätt eller besittningsskydd som det också kallas, innebär att du som hyresgäst oftast har rätt att bo kvar i din lägenhet även om din hyresvärd vill säga upp ert hyresavtal. Detta skydd finns till för att du ska kunna känna dig säker i ditt boende. Som hyresgäst har du oftast ett stark besittningsskydd från och med första dagen när du har ett förstahandskontrakt.

(Källa: Hyresgästföreningen)

Fakta: Giltiga skäl för en uppsägning 

Det finns flera tillfällen när du enligt hyreslagen riskerar att bli vräkt. Några exempel på sådana situationer är följande:

  • Störningar. I hyreshus är det normalt med en viss ljudnivå men väsnas du för mycket kan detta räknas som störande ljud och du riskerar att bli vräkt.
  • Vanvård. Du som hyresgäst har vårdplikt för lägenheten som innebär att du ska vara aktsam och hålla den ren och fin. Vanvårdar du den kan din hyresvärd ha rätten att avhysa dig.
  • Andrahandsuthyrning utan tillstånd. För att hyra ut din hyresrätt i andrahand behöver du ett tillstånd från din hyresvärd. Har du inte detta riskerar du vräkning.
  • Brottslig verksamhet. Skulle du använda din hyresrätt för olaglig verksamhet såsom att förvara droger eller vapen har din hyresvärd rätt att säga upp ditt hyreskontrakt.
  • Obetald hyra. Om du inte betalar hyran i tid har hyresvärden goda grunder för att vräka dig. Vid en uppsägning på grund av obetald hyra har du tre veckor på dig att betala din skuld för möjligheten att få bo kvar.

(Källa: Hyresgästföreningen)

Läs också Efter mögelstriden – arga sms:en tvingar bort Torbjörn från lägenheten: ”Tänker överklaga” Hans saker slängdes i förtid - stämmer kommunen på 94 000 kronor Övervakningskamera filmade sonen ta droger - nu vill värden vräka småsyskonen Kyl och frys förstördes av kvarlämnad mat – hyresgäst krävs på 100 000 kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.