HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Radonskandalen i Nykvarn: Stora brister i kommunens radontillsyn

Nykvarn Nykvarnsbostäder har låtit hyresgäster bo i lägenheter med skyhöga radonvärden i flera år. Utan att tillsynsansvariga på kommunen har reagerat. "Vi ska fokusera mer på radontillsyn nu", säger Susanna Eriksson, miljöchef.
Foto: Kenneth Samuelsson
Susanna Eriksson, miljöchef berättar att kommunen inte har kontrollerat så radonhalterna ligger under det tillåtna värdet.

Hem & Hyra har i ett samarbete med SVT Nyheter avslöjat att hyresgäster hos Nykvarnsbostäder bott i lägenheter med skyhöga radonhalter, som kan orsaka lungcancer. Radonhalterna var 5 160 – 6 1 70 becquerel, långt över det riktvärdet på 200 becquerel som inte ska överskridas av hälsoskäl.

Hem & Hyra har låtit radonforskaren Göran Pershagen gå igenom värdena.

Läs ocksåRadonproblem inte lösta – över 100 hyresgäster bor i lägenheter med höga radonhalter

– Det är bland det värsta jag sett i nutid. Jag blev chockad, säger han.

Ett tungt ansvar vilar på Nykvarnsbostäder, vars vd Janette Jardefalk, medger att bolaget har brustit i sina rutiner. Men det finns ytterligare instanser som borde ha kontrollerat att människorna i Nykvarn slapp bo i hälsofarliga bostäder. Kommunen har ett tillsynsansvar. I det här fallet ligger ansvaret på miljöenheten och miljöchefen Susanna Eriksson.

Enligt strålskyddslagen ska hyresvärden se till att det inte är hälsofarligt att bo i lägenheterna. Då ingår att radonhalterna i lägenheterna ligger under 200 becquerel. Kommunen har sedan tillsynsansvar och ska se till att hyresvärden följer strålskyddslagen, så att bostaden inte utgör en hälsorisk för de boende.

Läs ocksåTusentals i Mellansverige har farlig gas hemma i lägenhetenStefan Helmersson, till höger i förgrunden, visar de två radondosorna som hänger i taklampan i vardagsrummet. Carina Helmersson och barnen Casper och Nova sitter i soffan, till vänster i bild. Luna Helmersson står mitt på golvet och tittar på vad pappa gör, i mitten av bilden.

Ni har ansvar för tillsynen så att bostaden inte utgör en hälsorisk. Gör ni den tillsynen idag?
– Nej, men vi ska göra det nu. Vi har börjat inventera vilka mätningar som finns och vad som gjorts vilket ligger till grund för vår tillsynsplanering, säger Susanna Eriksson.

Har ni kontrollerat om Nykvarnsbostäders lägenheter klarar radonkravet på 200 becquerel?
– Nej. Men vi har utrett frågan och kommer i vår tillsynsplan att fokusera mer på radontillsyn de kommande åren. Vi ska i år inventera vad som gjorts och sedan utöva tillsyn. Och vid behov förelägga om åtgärder.

Protokoll visar att radonhalterna var höga i lägenheter 2009 och sedan fortfarande höga vid mätningen nio år senare, 2018. Utifrån det, tycker du att kommunen har tagit sitt tillsynsansvar?
– Jag har inte sett de protokollen så har svårt att svara på frågan. Vet inte vad som gjorts tidigare. Men man kan alltid bli bättre. Hade vi fått in de här hade vi reagerat. Det är inte okej att hyresgäster ska bo med höga radonhalter i nio år. Fastighetsägaren ska sköta det här.

Annons
Läs ocksåHyresgäst bodde i radonlägenhet - ovetandes om de höga halterna

Hyresgäster som bott i lägenheter med höga radonhalter under flera år tycker inte ni tagit ert tillsynsansvar. Kan du förstå dem?
– Ja det kan jag förstå.

Kommunen kan utfärda föreläggande och kräva att hyresvärdar mäter radon och åtgärda brister. Men detta har inte Nykvarns kommun gjort. Susanna Eriksson vet inte i hur många lägenheter som det har gjorts en radonmätning. Och känner inte heller till att radonhalten i en lägenhet var över 6 000 becquerel.

Tycker du att ni har tagit ert tillsynsansvar?
– Svårt att svara på det, jag började här 2016 och vet inte vad som gjorts. Men vi kan alltid bli bättre. Jag tycker att vi tar vårt tillsynsansvar nu genom att planera in och påbörja arbetet.

Tycker du att Nykvarnsbostäder har uppfyllt kraven i egenkontrollen när det gäller radon?
– Nej, inte om de inte genomfört åtgärder efter tidigare mätningar.

Kommer det att bli bättre radontillsyn från kommunen i framtiden?
– Ja, nu finns det med i vår treårsplan och ska prioriteras.

En som reagerar på att kommunen inte har kontrollerat hyresvärden är Britt-Louise Westerberg på Åshöjdsvägen. Hon har bott i området sedan 1987, varit ordförande i lokala hyresgästföreningen och känner många hyresgäster.

– Det är skitdåligt av kommunen, har man en miljöansvarig och de har tillsynsansvar så borde de kontrollerat det. Det är bra att de ska göra det nu men det skulle gjorts mycket tidigare.

Annons

Hon känner till att det var höga radonhalter i lägenheter på 90-talet. Men hon blir förvånad över att få höra att värdena fortfarande är höga.
– Här har ju både kommunen och hyresvärden brustit, det är för jäkligt. Vi i hyresgästföreningen har träffat bolaget i otaliga förhandlingar och samtal men de har aldrig nämnt radonproblemen. Det här har de mörkat. Hade jag inte träffat dig hade vi inte vetat, säger hon.

Hon tycker att Nykvarnsbostäder borde ha gått ut till varje hyresgäst och berättat hur höga radonhalter de har i sina lägenheter.
– De måste ju berätta så att man själv får bestämma om man vill bo kvar med höga radonhalter eller flytta, säger hon.

Janette Jardefalk hävdar att bolaget har gått ut och sagt att hyresgäster som vill få reda på sin radonhalt kan kontakta bolaget. Men Britt-Louise och flera andra vi pratar med känner inte igen att bolaget skulle gått ut med den uppmaningen.
– Det stämmer inte. Ingen jag har pratat med kände till det heller. Bolaget har inte berättat självmant, det är bara hyresgästerna som själva har kontaktat bolaget som fått veta, de som inte hör av sig vet ju ingenting, säger Britt-Louise Westerberg.

Efter vår kontakt berättar Britt-Louise Westerberg att hon gått ut med en fråga i områdets interna Facebookgrupp. Nästan ingen i gruppen kände ens till radonproblemen, säger hon.
– Det var bara några som kände till det.

 

Fakta: Kommunens tillsynsansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det inte är en hälsorisk att bo i en lägenhet. Bestämmelser som gäller radon i bostad regleras i strålskyddslagen och strålskyddsförordningen från 2018. Lagen säger att fastighetsägaren ska mäta radonhalten regelbundet och åtgärda brister. Referensnivån är satt till 200 becquerel/m3 som är olämplig att överskrida enligt strålskyddslagen. Myndighetens rekommendationen är att mäta radonhalten var tionde år eller efter en större ombyggnation. Kommunens miljökontor har tillsynsansvar och ska se till att fastighetsägaren lever upp till lagkraven att mäta radonhalten och se till att för höga radonhalter åtgärdas.

 

Läs också Radonskandalen i Nykvarn - fortfarande skyhöga radonhalter Svårt få ersättning för radon - men Anki visar att det går

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.