Annons

Nykvarnsbostäders vd om radonskandalen: Vi har brutit mot lagen

Nykvarn Vi har brutit mot lagen och haft brister i våra radonrutiner. Så kommenterar Janette Jardefalk, vd för Nykvarnsbostäder, att bolaget låtit hyresgäster bo i radonlägenheter.
Foto: Kenneth Samuelsson

Höga radonhalter upptäcktes i hyresrätter på Åshöjdsvägen i Nykvarn redan på 90-talet. Och vid mätningar 2009, 2018 och 2019 var radonhalterna fortfarande höga. Två lägenheter hade radonvärden på 5 160 – 6 170 becquerel. Långt över de 200 becquerel som inte får överskridas av hälsoskäl. Janette Jardefalk, är sedan tre år vd på Nykvarnsbostäder, som äger lägenheterna. Vissa har fortfarande för höga radonhalter. Trots stora åtgärder.

Dokument från kommunen visar att radonhalterna var höga på Åshöjdsvägen redan 1991 och 1995. Hur kan det komma sig att radonhalter är över 6 000 becquerel vid mätningar 20 – 30 år senare?
– Det är mycket markradon i Nykvarn, men jag kan inte svara på det, jag har inget bra svar. Nykvarnsbostäder bildades 1999 och vi har krav på oss som fastighetsägare att leverera och vidta de åtgärder som behövs och här har vi uppenbarligen inte gjort det.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hur ser du på att ni inte gjort det?
– För mig är det en självklarhet att det ska göras och därför har vi idag en bra plan på hur vi jobbar med de här sakerna, historiskt så hade vi kunnat göra det bättre.

Vet ni om ni fick ner radonhalterna på 90-talet?
– Ingen aning.

Radonhalterna har varit höga under flera år men det är först nu bolaget agerar. Janette Jardefalk förklarar det med brister i bolagets rutiner.
– Vi har inte haft rutiner för hur vi ska hantera de här sakerna, jag vet inte varför vi inte haft det. Jag kan inte svara på varför vi inte agerat fullt ut redan 2009. Vi har ett jättestort ansvar när det påverkar hälsan.

Läs ocksåDags för nollvision för radondöden!

Men många har bott i hälsofarliga lägenheter i flera år utan att veta om det, vad tänker du kring det?
– Jag vill inte svara för hur tidigare ledning har agerat men vi har ett ansvar som vi inte fullföljt hela vägen ut. Det är först 2018 som vi agerar fullt ut på ett bra sätt.

Hur tycker du att Nykvarnsbostäder har skött det här historiskt?
– Bristfälliga rutiner. Vi har inte haft rutiner för att hantera den här frågan på ett sånt sätt som jag anser att ett bostadsföretag ska göra.

Kan du förstå de hyresgäster som är besvikna, som har bott i lägenheter med höga radonhalter länge?
– Absolut, absolut, det förstår jag.

Läs ocksåRadonproblem inte lösta – över 100 hyresgäster bor i lägenheter med höga radonhalter

Vet du om ni gjorde några åtgärder efter mätningen 2009?
– Nej jag kan inte svara på det.

En hyresgäst hade en hög radonhalt hemma och är så orolig att han inte vill att barnen ska leka i lägenheten, vad tänker du om att man har en sådan känsla för sitt hem?
– Det är inte acceptabelt att känna en obehagskänsla i sitt eget hem. Det är oerhört viktigt att man känner trygghet där man bor.

Annons

Vad tänker du kring att Nykvarnsbostäders agerande har fått honom att känna att det inte är tryggt?
– Jag tycker inte det är bra, det är oprofessionellt faktiskt.

Vi har pratat med över 20 hyresgäster på Åshöjdsvägen som säger att de inte fått veta vilka radonhalter de har och som är kritiska till det. Sju går så långt så att de säger att Nykvarnsbostäder har mörkat problemen. Men Jeanette Jardefalk säger att bolaget har haft en bra dialog med hyresgästerna.

Men hyresgäster tycker att ni mörkar. Varför har ni inte berättat hur höga halter de har?
– Vi har inte delat ut information till var och en vilka värden man har, däremot har vi besökt alla lägenheter och vidtagit en hel del åtgärder. Det är så vi har jobbat med frågan. Vi har valt att informera om att vi vill komma in för det är höga radonhalter och vill man veta sitt resultat så får man kontakta oss. De som varit i kontakt med oss har fått resultat, det är inget vi mörkat. Vi vill att de hör av sig till oss för att få sina värden så vi kan förklara vilka åtgärder vi vidtar.

Om hyresgästen med det allra högsta mätvärdet i protokollen, det på över 6 000 becquerel, överhuvudtaget fått veta det, kan Janette Jardefalk inte svara på.
– Det vet jag inte.

Borde man ha agerat annorlunda, varit tydligare?
– Man kan alltid reflektera om vi skulle gått runt och knackat dörr och ringt på och tagit oss tid. Det vore något för oss att se hur vi ska jobba vidare med de här frågorna. Absolut.

Göran Pershagen, professor vid Karolinska och radonforskare, anser att det är självklart att man ska informera hyresgäster om radonhalterna är över riktvärdet på 200 becquerel, att det borde vara en rättighet att få veta. Vad säger du om det?
– Vi har aldrig valt att dölja det, vi vill att de kontaktar oss för att vi vill ha ett samtal kring det här värdet. Vi har inte delat ut det, nej. Men vi har informerat om att ta kontakt med oss så får du veta ditt värde.

Men de hyresgäster vi pratat med säger att det inte stämmer, att de aldrig har fått någon sådan information eller uppmaning att kontakta Nykvarnsbostäder om de vill veta sin radonhalt. Och när vi senare, vid upprepade tillfällen, frågar Janette Jardefalk efter bevisen på att budskapet kommunicerats, får vi inget svar.

Göran Pershagen blev också chockad över att radonhalten i vissa av era lägenheter var mellan 5 160 – 6 170 becquerel.

Hur reagerade du själv när du såg att radonhalten i en lägenhet var över sex tusen bequerel?
– Jag reagerade starkt och trodde det var något fel på mätresultatet. Otroligt förvånande. De är inte okey, de här värdena.

Annons

Flera hyresgäster tycker ni har utsatt dem för hälsorisker, hur ser du på det?
– Fakta är att de har haft lägenheter med förhöjda värden och det är inte är sunt, så absolut.

Enligt miljöbalken och strålskyddslagen har bostadsbolag en skyldighet att se till att verksamheten inte leder till hälsorisk för hyresgästerna.

Hur ser du på att man inte åtgärdat brister under 2000-talet. Kan man säga att ni har brutit mot lagen då?
– Ja om man inte fullföljt de riktlinjer som finns att vi ska mäta och vidta åtgärder under den här tiden, om det är så tydligt så har vi inte fullföljt de åtagandena.

Det finns ju flera hyresgäster hos andra värdar som har fått ersättning för att de bott i radonlägenheter. Kommer ni att kompensera dem som bott i radonlägenheter?
– Vi har fått in en ansökan om ersättning från en hyresgäst. Vi har diskussioner med jurister för att se hur vi ska hantera de här delarna. Och ser hur branschen hanterar det här och inte skapa egna rutiner kring ersättningen.

Är det något du skulle vilja säga till hyresgästerna?
– Jag är jätteledsen för att vi inte har lyckats och att vi inte haft tydliga rutiner och jobbat med det här på ett bättre sätt tidigare. Vi jobbar hårt för att få ner de här värdena, det är vårt ansvar att se till att alla lägenheter ligger under 200 becquerel.

Tror du att hyresgästerna förväntar sig någon ursäkt?
– Självklart förväntar man sig att vi ska ha en förklaring till varför läget är som det. Vi får fundera på hur vi ska kommunicera det.

När kommer ni att klara riktvärdet 200 becquerel?
– 2020 säger jag då, jag förväntar mig att de åtgärdsplaner vi tagit fram, det vi har gjort, ska räcka.

Läs också Tusentals i Mellansverige har farlig gas hemma i lägenheten Hyresgäst bodde i radonlägenhet - ovetandes om de höga halterna Radonskandalen i Nykvarn - fortfarande skyhöga radonhalter

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.