Annons

Tusentals i Mellansverige har farlig gas hemma i lägenheten

Norrtälje Oron fick familjen Helmersson att göra en egen radonmätning. Resultatet visade flera hundra becquerel över riktvärdet. Hem & Hyras kartläggning visar att bara fyra allmännyttiga bostadsbolag i 26 granskade kommuner i Mellansverige klarar radonmålet för bostäder.
Stefan Helmersson, till höger i förgrunden, visar de två radondosorna som hänger i taklampan i vardagsrummet. Carina Helmersson och barnen Casper och Nova sitter i soffan, till vänster i bild. Luna Helmersson står mitt på golvet och tittar på vad pappa gör, i mitten av bilden.
Foto: Johan Wahlgren
Stefan Helmersson visar radondosan från hyresvärden Kopparhus och dosan han och hustrun Carina har betalat för själva, för att kunna jämföra mätresultaten. Barnen Casper, Nova och Luna Helmersson vill hellre fortsätta fredagsmyset än prata radon.

730 becquerel per kubikmeter. Det var radonhalten Norrtäljeborna Stefan och Carina Helmersson fick besked om att de och barnen hade där hemma, när de fick resultatet från en mätning de själva hade beställt och betalat för i början av 2019. En radongaskoncentration på över 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) anses innebära en så stor ökad risk för lungcancer att hyresvärden ska sätta in åtgärder.

”Det är en gnagande känsla hela tiden”.

– Det är en gnagande känsla hela tiden. Framför allt att man låter barnen växa upp i det. Det finns ju gränsvärden av en anledning, säger Stefan Helmersson.

Nytt radonmål utan tidsgräns

Över tusen lägenheter hos de allmännyttiga hyresvärdarna i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län, samt Norrtälje kommun, har fortfarande förhöjda radonhalter, visar Hem & Hyras enkät­undersökning (se tabell under artikeln). Endast fyra av bolagen bedömer att de har uppnått målet om max 200 Bq/m3 i hela sitt bestånd.

Det var vid millennieskiftet riksdagen först satte upp ett mål om att alla bostäder i Sverige skulle klara referensvärdet på max 200 Bq/m3 under 2020. Senare sänktes de ambitionerna till att bara omfatta fler­familjshus. 2018 kom en ny strålskyddslag. Nu är det nationella målet att alla bostäder på sikt ska ha en radongaskoncentration på max 200 Bq/m3.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

För bostadsbolagen innebär det att de har kunnat slå av lite på takten i arbetet mot radon. Samtidigt rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att nya radonmätningar ska göras ungefär vart tionde år och åtgärder sättas in för att få ner radonhalter som är över 200 Bq/m3.

Kände att oron inte togs på allvar

Stefan Helmersson hävdar att han pratade med hyresvärden Kopparhus om hans och hustruns misstankar om för höga radonhalter redan i samband med att familjen flyttade in i lägenheten på Simpbylevägen i slutet av 2015, men att de upplevde att deras oro inte togs på allvar. I ett klagomål till Norrtälje kommun hösten 2019 skrev Stefan om den egna radonmätningen de hade gjort i början av året: ”Jag har upprepade gånger varit i kontakt med hyresvärden om detta och det händer absolut ingenting. (…) Det har förmodligen blivit ännu värre värden sedan att renoveringen blev utförd med nya täta fönster och nyputsade fasader.”

Annons
Familjen Helmersson kontrollmäter hyresvärdens mätning med en egen radondosa som hänger intill.

När kommunen tog kontakt med Kopparhus svarade bolagets vd Anette Funhammar att bolaget planerade att göra en radonmätning i fastigheten under mätningssäsongen på vinterhalvåret. Bolaget fick ett föreläggande om att redovisa resultatet senast 1 maj 2020.

Värdens mätning visade för höga värden – ville göra ny

Den nya radonmätningen visade ett årsmedelvärde på 550 Bq/m3 i Helmerssons lägenhet. De andra lägenheterna i samma hus hade mellan 30 och 330 Bq/m3. Det verkliga årsmedelvärdet kan vara upp till 40 procent högre eller lägre, beroende på vädret och boendevanor. Variation mellan lägenheter kan bland annat påverkas av om radongasen kommer från marken eller byggnadsmaterialet blåbetong, och på ventilationen.

– Vi har begärt att få mäta om eftersom just den här lägenheten sticker ut. Den ligger inte i markplan och har ett högre värde än lägenheterna runt om. Vi misstänker att det kan vara felaktigt mätt, säger Anette Funhammar.

Hon hävdar också att mätningen pågick medan ventilationen höll på att justeras in och att det kan ha haft betydelse. Nu mäts de elva lägenheter i fastigheten som hade för höga värden om.

Läs också14-åring föll från balkongen - värden dömd för tredje gången: "Ska överklaga"Tvådelad bild. Ena delen av bilden visar golvet på balkongen. Ett stort hål syns. Den andra delen visar byggnaden där Svea hovrätt håller till.
Stefan Helmersson utanför sin port på Simpbylevägen i Norrtälje. Han har på sig en svart jacka. Det är mörkt och ljuset faller på honom från nummerskylten som är en lampa och från kamerablixten.
Stefan Helmerssons råd till andra hyresgäster som är oroliga för radon i lägenheten är att läsa på och höra av sig till hyresvärden. Händer det inget kan man involvera kommunen. Vill hyresvärden inte stå för en radonmätning och man har råd tycker han att det är mycket värt att göra en egen radonmätning för att få veta hur det ligger till.

Enligt Anette Funhammar är det inte sant att Stefan Helmersson påtalade misstankarna om radon redan för fem år sen. Mätningar med godkända värden hade gjorts när Kopparhus tog över husen 2014, säger hon.

– Det har varit vår ambition hela tiden att göra en ny mätning när allt var klart med renoveringen. Är det fortsatt förhöjda värden kommer vi att åtgärda det.

Annons
Kan ge rätt till hyresrabatt

En dom från Högsta domstolen 2016 gav en hyresgäst på Kvarngärdet i Uppsala rätt till nedsatt hyra med 15 procent under perioden från att han påtalade problem med radon till att de åtgärdades.

– Jag har flaggat för att vi vill ha en hyressänkning. Det är ju inte det primära, vi vill ju att vi och grannarna får en boendemiljö som inte är hälsoskadlig. Men dröjer det innan de åtgärdar det kan de få betala för det tycker jag, säger Stefan Helmersson.

Hans råd till andra hyresgäster som är oroliga för radon hemma är att läsa på och engagera sig.

– Är värden motsträvig får man engagera sig lite mer och involvera kommunen. Det kostar ungefär tusen spänn om man betalar för en egen mätning, men det är det bästa sättet att släcka oron. I de flesta fall kommer man få ett lugnande besked, säger han.

Läs ocksåSå kan domen om Östermalmslägenheten förändra hyresmarknaden: "Oerhört skönt!""Risken för fastighetsägarna är betydligt större än hittills", säger advokat Sebastian Ländin om domen i fallet med lägenheten på Östermalm.
Fakta: Klarar din hyresvärd kravet?

Enligt den nationella handlingsplanen för radon ska alla bostäder på sikt ha en radongaskoncentration på max 200 becquerel per kubik­meter inomhus.
Hem & Hyra frågade bostadsbolag i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län, samt Norrtälje kommun om de har uppnått målet.

Kommunalt bolag Är målet uppnått? Kommentar
Hallstahem Ja. Blev klara 2014.
Nordanstigs Bostäder Ja. Blev klara 2020.
Sandvikenhus Ja. Senaste mätningen är cirka tio år gammal, en ny mätning av hela beståndet pågår.
Älvkarlebyhus Ja. Blev klara 2010.
Arbogabostäder Vet ej. Inväntar svar på mätning.
Håbohus Vet ej. Ska göra uppföljande mätning på en fastighet.
Kungsörs Fastighets Vet ej. Ska göra uppföljande mätning på en fastighet.
Surahammarshus Vet ej. Ska titta på det under 2021.
Alfta-Edsbyns Fastighets Nej. Cirka 80 lägenheter behöver åtgärdas.
Bollnäs Bostäder Nej. Cirka 90 lägenheter behöver åtgärdas.
Enköpings Hyresbostäder Nej. Cirka 50 lägenheter behöver åtgärdas.
Faxeholmen Nej. Endast en lägenhet kvar att åtgärda.
Gavlegårdarna Nej. Över 350 lägenheter på väg att åtgärdas.
Hebygårdar Nej. Cirka 20 lägenheter på väg att åtgärdas.
Hoforshus Nej. Cirka 15–20 lägenheter behöver åtgärdas.
Hudiksvallsbostäder Nej. Färre än 50 lägenheter kvar att åtgärda.
Köpings Bostads Nej. Cirka 55 lägenheter behöver åtgärdas.
Knivstabostäder Nej. Endast källargångar med förråd kvar att åtgärda.
Ljusdalshem Nej. Cirka 10 lägenheter behöver åtgärdas.
Mimer (Västerås) Nej. För höga värden har uppmätts i 123 lägenheter.
Ockelbogårdar Nej. 8 lägenheter har för höga värden, de står tomma.
Roslagsbostäder (Norrtälje) Nej. Cirka 50 lägenheter behöver åtgärdas.
Salabostäder Nej. 9 lägenheter behöver åtgärdas.
Tierpsbyggen Nej. Cirka 20 lägenheter behöver åtgärdas.
Uppsalahem Nej. 114 lägenheter åtgärdas och mäts om just nu.
Östhammarshem Nej. Cirka 75 lägenheter ska saneras.
Privat bolag Är målet uppnått? Kommentar
Willhem (Västerås) Ja. Senaste mätningen gjordes 2020.
Balder (Västerås) Vet ej. Mätning pågår just nu.
Heimstaden (Uppsala, Sandviken och Gävle) Vet ej. Uppföljande mätningar påbörjas januari 2021.
Skandia fastigheter (Uppsala och Norrtälje) Vet ej. Tre lägenheter mäts om efter åtgärder.
Stena fastigheter (Uppsala) Nej. Beräknar att vara klara 2021.
Wallenstam (Uppsala) Nej. Beräknar att vara klara 2021.

Fotnot: Enkäten har även skickats ut till Ikano Bostad, M2 Gruppen, Riksbyggen, Rikshem, Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), VS-Hus och Hembla, som inte har svarat trots påminnelser.

Fakta: Är du orolig för radon?

• Anmäl till din hyresvärd om du misstänker höga halter radon i din lägenhet. Gör en skriftlig felanmälan, till exempel via mejl, och behåll en kopia.
• Du kan också be värden att få ta del av tidigare mätresultat.
• Om hyresvärden inte agerar kan du vända dig till Hyres­gästföreningen och/eller till kommunens miljökontor.

Fakta: Ökar risken för lungcancer

• Radon är den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning.
• Riskerna med radon ökar för personer som röker eller har rökt tidigare i livet.
• Det finns studier som visar att radon i inomhusluften i bostäder ökar risken för lung­cancer med 16 procent per 100 becquerel per kubikmeter (Bq/ m3), jämfört med om man inte har varit utsatt för radon hemma. Beräkningen bygger på att man har utsatts för radon under lång tid, runt 20 år.
• När nya bostäder byggs måste de klara gränsvärdet 200 Bq/m3.
• Befintliga lägen­heter bör kon­troll­eras vart tionde år eller när de byggs om. Värden över referensvärdet 200 Bq/m3 bör åtgärdas.
• Enligt den nationella handlingsplanen för radon ska alla bostäder på sikt klara referens­värdet max 200 Bq/m3.
Källa: Strål­säker­hets­myndig­heten

Läs också Nu kan Yasmine pusta ut – Högsta domstolen prövar inte hyresvärdens stämning Östermalmslägenhet och miljoner i potten när HD prövar misstänkt bulvanuthyrning Maria tog striden mot hotellhusvärden – slipper vräkas efter hovrättsbeslut

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.