Annons

Radonproblem inte lösta – över 100 hyresgäster bor i lägenheter med höga radonhalter

Södertälje Telge Bostäder har fått böta 25 000 kronor för brister i sitt radonarbete. Och en ny lista visar att över 100 hyresgäster hos Telge Bostäder och Telge Hovsjö fortfarande lever med höga radonhalter. En hyresgäst har haft skyhöga radonhalter i sex år. ”Han som mätte sade att det inte får bo barn i min lägenhet”, säger hyresgästen.
På Värdsholmsgatan i Södertälje har 37 lägenheter för höga radonhalter.

För två år sedan avslöjade Hem & Hyra att det var höga radonhalter i 152 av Telge Bostäder och Telge Hovsjös lägenheter. När vi nu begär ut en ny lista på radonlägenheter är antalet lägenheter med för höga radonhalter 116 stycken. Dessa har halter över det tillåtna riktvärdet 200 bequerel/m3.

Enligt den färska listan har hyresgästerna i de 116 lägenheterna bott med för höga radonhalter mellan 1 och 10 år.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ett av områdena med störst radonproblem är Värdsholmsgatan en bit från Södertälje centrum. Där finns lägenheten med högst radonhalt på listan. I lägenheten uppmättes en radonhalt på 1 738 bequerel av den cancerframkallande gasen, åtta gånger över det tillåtna värdet. Radonhalten uppmättes 2015 och är enligt listan lika hög i dag.

–  Det är absolut inte bra. Jag tycker att de borde berättat att jag hade så höga halter men det gjorde de inte. Det är dålig stil. Jag var tvungen att ringa själv och fråga, säger hyresgästen som vill vara anonym.

Vad tänker du om att radonhalterna fortfarande inte är åtgärdade?
– Det är konstigt när de vet att halterna är så höga. Det är inte så snällt mot hyresgästerna. Men jag vet att de har gjort saker med bland annat ventilationen. Sedan vet jag inte hur länge jag bott med höga radonhalter eftersom de inte har mätt tidigare, säger hyresgästen som bott i lägenheten sedan 2004.

Läs också95 radonlägenheter rivs i Stockholm
Värdsholmsgatan är hårt drabbat av radonproblem. Här bor en hyresgäst med skyhögt radonvärde, över åtta gånger för högt.

Hyresgästen fick sig en tankeställare när hen pratade med personen som hämtade radondosorna i lägenheten.
– Han sade att det inte får bo barn i den här lägenheten och sedan berättade personen att det inte är bra om jag röker, säger hen.

Listan från Telge Bostäder visar att totalt 37 lägenheter på Värdsholmsgatan har för höga radonhalter. 32 av dessa har haft höga radonhalter sedan mätningen 2015.

Men genom åren har bolaget har genomfört flera åtgärder för att få ner radonhalterna i lägenheterna och nya radonmätningar ska göras.

Läs ocksåDe ersätts för skadligt radon

Mathias Sjögren Johansson på Telge Bostäder är ansvarig för arbetet med att få bukt med radonproblemen hos Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Bolagen har mätt radonhalter och arbetat med frågan under lång tid. Men trots arbetet har 116 lägenheter fortfarande för höga radonhalter.

Annons

Varför har ni inte lyckats få ner radonhalterna under riktvärdet i alla lägenheter?
– Det finns inget enkelt, övergripande svar på det. Varje fastighet har sina egna unika problem och förutsättningar. Det kan vara så att vi inte har kommit in i alla lägenheter. Sedan har vi försökt att prioritera att få ner radonhalten i lägenheter med högst halter. Men det kan vara en resursfråga också. I vissa fall behöver vi göra större ombyggnader som tar tid och är dyrt, till exempel byta fläktsystem. I andra fall har vi testat åtgärder för att få ner radonhalterna i ett hus först för att se om det fungerar innan vi gör åtgärder i andra hus, säger han.

Hyresgäster har levt med för höga radonhalter i uppemot tio år. Hur tycker du ni har hanterat radonfrågan i bolagen?
– Det hade kunnat gå bättre. Sedan gjorde pandemin att vissa radonåtgärder blev försenade i över ett år, säger han.

Vad är förklaringen till att det inte har fungerat så bra ?
– En del av problemet är att vi har gjort en omorganisering och ansvaret för radonfrågan har flyttats mellan olika personer, det har gjort att ingen har haft ansvar för radonfrågan under en längre tid. Egentligen ska det här ligga på förvaltarna men de har så mycket annat att göra. Sedan 2018 ligger radonfrågan på mig, säger han.

I dagsläget har hyresgäster i 116 lägenheter för höga radonhalter. I 51 av dessa har hyresgästerna levt med för höga radonhalter mellan 5 och 10 år. Hur ser du på det?
– Det hade alltid kunnat vara bättre. Men vi har försökt att vara tydliga med att informera hyresgästerna vad vi gör och varför vi gör det här så de vet. Sedan har vi sagt att hyresgäster som har för höga radonhalter kan be om hyresreducering och vissa har gjort det. Hur många som gjort det vet jag inte, säger han.

Höga radonhalter har också uppmätts på Östergatan.

Flera områden i Södertälje har problem med för höga radonhalter.

”På Värdsholmsgatan är det hiskeligt mycket markradon.”

Hårdast drabbat är Värdsholmsgatan, nära Södertälje centrum. Där har 37 lägenheter för höga radonhalter i dagsläget, vissa riktigt höga.

Vad är din kommentar till det?
– På Värdsholmsgatan är det hiskeligt mycket markradon, det är det område där vi har fått kämpa hårdast för att få ner halterna. Det tar längre tid att hitta lösningar som fungerar när halterna är höga, vi har provat både att täta grunden och sätta in radonsugar.

Annons

Ändå har flera lägenheter på Värdsholmsgatan radonhalter på över tusen bequerel, en 1 738 bequerel, åtta gånger det tillåtna riktvärdet…
– Ja, men vi har genomfört flera åtgärder och ska göra nya mätningar för att se om halterna har gått ner. I dagsläget har alla tre hus lägenheter med förhöjda radonhalter, säger han.

Märkliga turer kring Värdsholmsgatan

Just Värdsholmsgatan har det varit en del märkliga turer kring. När Hem & Hyra år 2019 begärde ut en lista på alla lägenheter med höga radonhalter så fanns inte lägenheterna på Värdsholmsgatan med.

På listan vi fick ut så hade lägenheten med högst radonhalt 990 bequerel. Men när vi nu får ut en färsk lista med lägenheter med för höga radonhalter så visar det sig att radonhalter på mellan 550 och 1738 bequerel uppmättes i sexton lägenheter på Värdsholmsgatan redan 2015 och dessa lägenheter borde varit med på listan vi fick ut 2019.

Skyller på missförstånd

Alexandra Mollgren på Telge Bostäder, som mejlade oss listan förklarar det med att det rörde sig om ett missförstånd. Alla husen på Värdsholmsgatan hade blivit godkända av misstag i samband med en renovering.

Mathias Sjögren Johansson förklarar hur det gick till.
– Vi trodde att det gick i underentreprenörernas uppdrag att mäta radonhalterna och åtgärda lägenheter med för höga radonhalter, men det var någon slags missförstånd och det visade sig att det inte var så, säger han.

Missförståndet på Värdsholmsgatan, där lägenheter med höga radonhalter blev godkända av misstag, visade sig också bli en dyr läxa för Telge Bostäder. Skälet är att miljökontoret i Södertälje kommun hade krävt att Telge Bostäder skulle mäta radon och åtgärda brister inom en utsatt tid. När det uppdagades att bolaget inte gjort det de skulle inom utsatt tid fick de betala vite på 25 000 kronor.
– Det blev ju så på grund av missförståndet där vi trodde att lägenheterna var godkända och när vi upptäckte att de inte var det hade tiden när vi skulle vara klara löpt ut. Vi missade tidsramen för en giltig kontrollmätning med en vecka och hann inte heller kommunicerad detta till Miljökontoret i god tid, säger han.

Fakta: Adresserna med höga radonhalter: Hela listan

Adresserna där det finns enstaka eller flera lägenheter med för höga radonhalter är Björkvägen, Rönnvägen, Bergsättravägen, Östergatan, Rödbloms gränd, Skolvägen, Målarvägen, Sveagatan, Industrigatan, Björknäsvägen, Åkervägen, Murarvägen, Snickarstigen, Granövägen, Viksängsvägen, Tältvägen, Klockarvägen, Getingstigen, Humlestigen, Liljestigen och Grödingevägen .

Fakta: Radon – så påverkas du
  • Varje år får 500 personer i Sverige lungcancer av radon i sin bostad. Av dessa röker 450 stycken. Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 becquerel. Hyresgäster kan begära ut radonprotokoll från kommunen eller sin hyresvärd. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken, vatten eller i byggnadsmaterial som blåbetong.
  • När radongasen kommer in via marken eller byggnadsmaterialet som till exempel blåbetong så sönderfaller den till olika radioaktiva tungmetaller, så kallade radondöttrar, som kan fastna på dammpartiklar i luften, färdas ner i lungorna och i värsta fall leda till lungcancer.

 

Fakta: Radon – hyresvärdens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det inte är en hälsorisk att bo i en lägenhet. Bestämmelser som gäller radon i bostad regleras i strålskyddslagen från 2018. Lagen säger att fastighetsägaren ska mäta radonhalten regelbundet och åtgärda brister. Referensnivån är satt till 200 becquerel/m3 som är olämplig att överskrida enligt strålskyddslagen. Myndighetens rekommendation är att mäta radonhalten var tionde år eller efter en större ombyggnation.

 

Läs också Telge Bostäder har åtgärdat få radonlägenheter 40 fastighetsägare får böter för radon Hyresgästföreningen kräver besked om radonlägenheter Höga radonhalter i 152 lägenheter Nykvarnsbostäder teg om skyhöga radonhalter: ”De har lekt med mina barns liv”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.