Annons

Västsvenskt krav på nationell protestdag

Västra Götaland På Hyresgästföreningens stämma i juni kommer flera motioner från Västra Sverige. Lagstadgad ledighet vid hyresförhandling och en nationell protestdag mot marknadshyror är några av initiativen.

Den 15–17 juni håller Hyresgästföreningen nationell förbundsstämma i Malmö. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, och bland annat hålls val till förbundsstyrelsen.

Från region Västra Sverige kommer fyra motioner.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Hyresgästföreningen Hisingen har ställt sig bakom en medlemsmotion om lagstadgad ledighet vid förhandlingsuppdrag. De flesta hyresförhandlingar sker på vanlig kontorstid. Men möjligheten att få ledigt för att vara med och förhandla beror i dag på vilken arbetsgivare man har.

Hyresgästföreningen Hisingen vill därför se en lagändring, med samma rätt till ledighet som vid fackliga uppdrag. Det skulle ge fler kompetenta medlemmar chans att delta i förhandlingsarbetet, skriver motionären Axel Winther.

Annons

Hyresgästföreningen Angered vill införa en landsomfattande protestdag mot marknadshyror och ökade klyftor. Föreningen anser också att hyreskommissionen är ”ett stort felsteg”: hyresgästernas röst saknas helt, och kommissionens ordförande (den tidigare bostadsministern, kristdemokraten Stefan Attefall) framhålls som direkt ansvarig för många hyresgästers klämda situation.

Läs ocksåMinusbudget på tio miljoner klubbad i StorgöteborgHyresgästföreningen region Västra Sverige har haft höstfullmäktige och antagit budget och verksamhetsplan för 2024 och 2025.

Hyresgästföreningen Angered yrkar därför att kommissionen läggs ner. Motionen fanns även med på regionens årsmöte i april.

Styrelsen för Hyresgästföreningen Partille motionerar om mer stöd till den ideella verksamheten på lokal nivå och föreningsnivå. Om alla personalresurser läggs på regionalt arbete är folkrörelsen i fara, befarar motionärerna. En ökad satsning på personalstöd till lokalarbetet skulle också stärka lojaliteten och förankra folkrörelsen bättre bland de anställda på landets regionkontor, resonerar Partilleföreningen.

Annons

En motion från Härryda handlar om att göra Hyresgästföreningens värdegrund mer tydlig. Motionären vill se en uttrycklig hänvisning till svensk diskrimineringslagstiftning i den paragraf som handlar om alla människors lika värde och rättigheter. Regionstyrelsen i Västra Sverige har valt att inte ställa sig bakom ändringen, och motionen går därmed till stämman som enskild.

Läs ocksåStarkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

UPPDATERING EFTER STÄMMAN: Stämman beslutade att organisationen ska verka för att ändra lagstiftningen för att ge rätt vid ledighet för förhandlingsuppdrag.

Fakta: Hyresgästföreningen region Västra Sverige
  • Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.
  • Nästan 77 000 västsvenska hushåll är medlemmar.
  • Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar, cirka 130 gårdsföreningar.
Läs också Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak" Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.