HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Därför stoppas inte värsta värdarna

Nyheter Listan på värdar som grovt missköter sig har inte blivit kortare. Trots stora brister kan de ha kvar sina hus år efter år. Den lagstiftning som finns utnyttjas inte fullt ut.

De allra flesta av Hyresgästföreningens nio regioner har inga problem att nominera tre kandidater till Hem & Hyras Värsta värden-lista vartannat år. Hos värdarna vi besöker möts vi av mögellukt, fasader som håller på att vittra sönder och hyresgäster som är tvungna att åtgärda brister själva, annars blir det inte gjort.

Hur kan förfallet få fortsätta år efter år, är en berättigad fråga. Svaret är kortfattat att lagen är tandlös – och att den lagstiftning som finns inte utnyttjas fullt ut.

Läs ocksåVärsta värden vann över kommunen

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder kräver i en intervju med Hem & Hyra att förvärvslagen vid köp av hyresfastigheter, som avskaffades av alliansregeringen 2010, ska återinföras. Lagen stoppade – i bästa fall – oseriösa fastighetsägare från att köpa nya hus, men innebar inga inskränkningar för den som redan ägde hyresfastigheter.

– Antalet ansökningar om tvångsförvaltning har inte blivit fler sedan lagen togs bort, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Marie Linder vill även att kommunerna i större utsträckning utnyttjar möjligheten att tvångsinlösa hus som inte fastighetsägarna sköter om. I dag används den möjligheten inte alls. En koll bland Hyresgästföreningens juristchefer runt om i landet visar att ingen känner till att någon tvångsinlösen blivit verkställd.

Läs ocksåRegeringen utreder oseriösa värdar

En förklaring kan vara att kommunerna då riskerar att få ett hus med eftersatt underhåll att ta ansvar för, vid sidan av de hus som det kommunala bostadsbolaget har att ta hand om.

Hem & Hyra har även granskat alla ansökningar om tvångsförvaltning som kommit in till landets hyresnämnder sedan 2007. Det är enbart Hyresgästföreningen och kommunen som kan ansöka om tvångsförvaltning. I enbart tre av flera hundra ärenden har kommunerna varit sökande. I övriga fall är det Hyresgästföreningen, vid några tillfällen i samarbete med kommunen.

Ett av undantagen handlar om Lars-Eric Perssons hus i Landskrona. Där vände sig kommunen till hyresnämnden och ansökte om tvångsförvaltning, i stället för att ansöka om vitesförläggande via mark- och miljödomstolen, vilket är den väg de flesta kommuner väljer att gå.

Läs ocksåPolitiker ställer sig bakom tvångsinlösen av skandalhus

– I det här fallet var det klart bättre eftersom ett vite knappast hade förbättrat situationen. Dessutom vinner beslutet i hyresnämnden laga kraft, även om det inte går att få tag på värden, som i det här fallet, säger Marita Bengtsson, miljöinspektör på Landskrona kommun, som drivit ärendet.

Läs också Minister "bekymrad" över värsta värdarna "Värsta värden" betalade tillbaka

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.