HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Få värdar vill ha helt fria hyror

Östergötland Få hyresvärdar i Östergötland vill införa marknadshyror. Det visar Hem & Hyras undersökning. Samtidigt riktas ett missnöje mot hur dagens förhandlingar fungerar.
Foto: Jakob Kindesjö
Hyresgästföreningen bedrev en intensiv kampanj mot marknadshyror inför valet. I Linköping hölls en politisk debatt.

Marknadshyror, även kallat friare hyressättning, har varit en aktuell fråga under valet. Dagens system med förhandlade hyror har ifrågasatts bland annat av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarföreningen, som lagt fram alternativa lösningar där hyresvärdarna skulle få bestämma hyrorna själva. Något som mött stark kritik från Hyresgästföreningen.

Flera borgerliga partier har gett stöd till att införa friare hyressättning, bland annat i nyproduktion. Men bland hyresvärdar i Östergötland och Gotland är dock stödet för en sådan förändring inte så stor. Hem & Hyra har i en enkät till ett 40-tal privata och kommunala hyresvärdar frågat om deras syn på dagens hyressystem. Av totalt 23 svarande är det bara två hyresvärdar som vill avveckla hyresförhandlingarna och införa marknadshyror. En av dem är kommunala stiftelsen Kindahus.

Läs ocksåVd:n tror inte på lågprisrust

– De årliga förhandlingarna tycker jag är helt förkastliga, när vi vill höja hyrorna motsvarande ett cigarettpaket i månaden, men får ett halvt. Det är små pengar men som vi får lägga ned stora resurser på att få. Oavsett vilka argument och underlag jag än kommer med så är beskedet från Hyresgästföreningen alltid noll, noll, noll. Det är som ett mantra i Östergötland, säger vd Jan Skarin.

Jan Skarin, vd för Kindahus.

Enligt Skarin blir konsekvensen att de inte får täckning för sina kostnader, vilket urholkar hyresvärdens ekonomi och i slutänden drabbar hyresgästerna.

– Här i vårt område skulle det inte bli några stora förändringar om man införde marknadshyra. Vi kan exempelvis inte ta ut de hyresnivåer som är i Linköping här i Kisa, säger han.

Läs ocksåHöjda hyror hos privatvärdar i Kungsbacka och Mölndal

Men ungefär hälften av de svarande, tolv hyresvärdar, vill behålla förhandlingssystemet och kan se flera risker om marknadshyror införs.

”Jag tror det är bra med förhandlade hyror för annars tror jag att hyrorna skulle öka kraftigt och det skulle bli svårt för våra medborgare att kunna betala hyran samt att det troligen skulle bli segregation”, skriver Caroline Ring, vd för Ramunderstaden i ett mejl.

Samtidigt efterlyser flera hyresvärdar förändringar av systemet. Exempelvis införandet av en oberoende skiljenämnd, när förhandlingarna havererar. Att det ska bli tydligare vilka faktorer som man ska förhandla kring.

Läs ocksåDe vill stoppa massflykt från Åkra

– Jag tycker att hyresförhandling är en mekanism som skapar ett värde för hyresgästen. Men jag skulle vilja se mer konkurrens på hyresmarknaden för om någon hyresvärd inte sköter sina hus och erbjuder en god service till sina hyresgäster så får den ta ut samma hyra i alla fall, säger Carl-Fredrik Grönhagen, vd för Mannersons fastigheter.

En stor del av de privata och kommunala värdarna vill dock inte svara på frågan om de vill ha kvar hyresförhandlingssystemet. En av dem är Stångåstaden, som är den största hyresvärden i Östergötland.

– Jag tror många anser att frågan är för känslig. I vårt fall handlar det om att  vi inte haft uppe frågan i vår styrelse och därför inte har någon officiell ståndpunkt, säger vd Fredrik Törnqvist.

Fakta: Så förhandlas hyrorna i dag
  • Hyresvärden och Hyresgästföreningen tecknar en förhandlingsordning, ett avtal om att de är överens om att förhandla.
  • Hyresvärden lägger fram ett förslag på hyreshöjning. Hyresgästföreningen ger ett motbud, och så förhandlar parterna fram en nivå båda kan gå med på.
  • Hos Hyresgästföreningen är det en anställd tjänsteman som är förhandlingsledare och som tillsammans med förtroendevalda medlemmar sköter förhandlingen.
  • Om parterna inte kommer överens kan ärendet gå vidare. Är det ett kommunalt bostadsbolag så hamnar ärendet hos Hyresmarknadskommittén. Är det en privat fastighetsägare så är det hyresnämnden som kan avgöra hyresnivån.
Fakta: Det här är friare hyressättning

Fastighetsägarföreningen presenterar i sin rapport ”En ny svensk modell är möjlig” följande system för friare hyressättning:

  • Hyresgäst och hyresvärd ger rätt att fritt avtala om hyra. Parterna kommer själva överens om hyresnivån och andra villkor i hyresavtalet.
  • Möjligheter att komma överens om årlig hyresförändring kopplad till index.
  • Avtalsfrihet införs i nybyggda lägenheter men sedan även vid inflyttning i bostäder som blir lediga. Efter minst tio år avtalsfrihet också för befintliga hyreskontrakt.
  • Offentlig fördjupad hyresstatistik som ökar transparensen på marknaden. Besittningsskydd, rätt att få hyran skälighetsprövad, bytesrätt samt rätt att hyra ut i andra hand bevaras.
Läs också Hård strid om hyrorna i nytt Uppsalakvarter Snabb inkasso hos Vätterhem - omdiskuterad metod

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.