HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kommuner söker inte krisbidrag

Nyheter Sedan våren 2018 år finns ett statsbidrag till kommuner på svaga bostadsmarknader. Antalet ansökningar hittills: Noll. Anledningen kan vara en omfattade byråkratisk process som i många enskilda fall ska ända upp i EU-kommissionen. I årets budget har utgiftstaket för bidragen under 2020-2022 sänkts kraftigt.
Foto: Jenny Knutsson
Finns inte kvar. Rivning pågår i Kisa i Östergötland under 2016.

Det råder bostadsbrist i de flesta kommuner i landet, men i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2019 finns det fyra kommuner som anger att man har överskott på bostäder och 46 kommuner som anser att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder.

Sedan april 2018 har statsbidraget till kommuner med svag bostadsmarknad ändrats och består av två delar – men ingen har sökt dessa bidrag. Här är ett försök att reda ut varför.

Läs ocksåBarnrikehusen stämplades direkt – men Göran stortrivdes: "Ingen såg ner på oss"Göran tittar leende in i kameran. I handen håller han gamla foton. Infälld i bilden är ett kort på huset han växte upp i

Den ena delen kan ges utifrån att det finns ett allmänt ekonomiskt intresse som inte tillgodoses på marknadens villkor. Det skulle exempelvis handla om ett tomt hyreshus till äldreboende i glesbygd med många invånare som börjar ha svårt att klara sig själva.
Nytt sedan tidigare är att kommunen först ska bevilja bostadsbolaget stöd, sedan ansöker kommunen om bidrag via Boverket. Det innebär att man inte med säkerhet kan veta att man beviljas hela beloppet som kommunen redan betalat ut.

– Det är ett helt annat upplägg än tidigare, säger Lisa Borgström Åkesson fastighetsekonom på Boverket, som är ansvarig för stöden.
Ansvaret vilar med andra ord mycket tyngre på kommunerna att skaffa sig kompetens som kan uttyda alla regelverk – trots att det oftast handlar om kommuner som är små och har skral ekonomi.

Den andra delen handlar om stöd till omställning av kommunala bostadsföretag. Det handlar vanligen om stöd till att riva eller bygga om hyreshus. Där krävs än så länge EU-kommissionens godkännande i varje enskilt fall. En förklaring till att glesbygdskommuner med några tusen invånare drar sig för att söka. Ett förslag ligger om en förenklad förordning ligger på bordet, men är ännu inte beslutad om.

Läs ocksåRekordstora otillåtna överföringar ur allmännyttan: Över 320 miljonerEskilstuna, Kfast, värdeöverföring, otillåten värdeöverföring

Tror du kommunerna väntar tills man slipper vända sig till EU-kommissionen?
– Det tror jag är en väldigt bra slutsats, säger Lisa Borgström Åkesson.

Det svala intresset tycks regeringen tagit notis om. Utrymmet för att söka dessa bidrag minskar från 94,5 miljoner kronor årligen fram till 2022, till 25 miljoner 2020 och 12,5 miljoner de två följande åren.

Finns det ett behov av bidragen?
– Det räcker ju att följa det som rapporteras i medierna så framkommer det att kommunerna behöver statsbidrag. När det gäller just det här stödet har vi dock inte gjort någon närmare undersökning, säger Lisa Borgström Åkesson.

Läs ocksåRusning efter sista stödpengarna till hyresrätter: "Pengarna kommer inte att räcka"Pengar, byggbidrag,
Läs också Hissen låste in Nadja och hindrade hemtjänsten - men nya förslag ska göra hissåkandet säkrare Rusning till byggstöd för äldrehus – så fort tog pengarna slut

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.