HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyresnämnden: vi prioriterar bort fall som rör svartuthyrning

Stockholm Ärenden som rör svartuthyrning prioriteras bort av hyresnämnden i Stockholm. Skälet är personalbrist. Domstolsverket har krävt mer pengar av regeringen för att lösa situationen. Men regeringen vill inte svara på frågor.
Foto: Tobias Liedholm/Kristina Wahlgren
Hyresgäster får vänta länge innan de får hjälp av hyresnämnden. Nu varnar Claes Tidanå, ekonomichef på Domstolsverket för ännu längre handläggningstider om regeringen inte skjuter till 550 miljoner 2020.

Hem & Hyra har tidigare skrivit om att JO kritiserar Hyres- och Arrendenämnden i Stockholm på en rad punkter. Nu bemöter Kristian Eriksson, tillförordnad myndighetschef och hyresråd kritiken.

JO konstaterar att ”Handläggningstiden i många ärenden är dock oacceptabelt långa och stämmer inte överens med nämndlagens krav på skyndsamhet”. Kommentar?
– Vi är medvetna om det och håller med JO i kritiken, vi uppfyller inte kraven på skyndsamhet.

Läs ocksåJO-kritik mot Hyresnämnden - stora brister i handläggningen

Vad beror det på?
– Det grundläggande problemet är att antalet ärenden har ökat kraftigt på senare år utan att vi fått mer resurser. Vi har en budget på 28 miljoner kronor men skulle behöva två miljoner till för att anställa ett par handläggare och ett hyresråd för att klara det här.

Har ni krävt mer pengar?
– Nej, vi har inte begärt mer pengar av Domstolsverket eftersom vi vet att de inte har möjlighet att ge oss mer.

När kommer hyresgästerna att märka av en förbättring hos Hyresnämnden i form av kortare handläggningstider?
– Det vet jag inte, vi kommer inte att få några ytterligare pengar i år. Men vi håller på med en del omorganisationer som vi hoppas ska minska handläggningstiderna. I framtiden hoppas vi att digitaliseringen ska hjälpa till att minska arbetsbördan.

Läs ocksåHyresråd får JO-kritik för lång handläggningstid

Vad tänker du kring att många hyresgäster drabbas när det tar långt tid hos er?
– Det är så klart tråkigt och inte acceptabelt, men vad ska vi göra när vi inte får mer pengar, säger han.

Vilka hyresgäster är det som kommer i kläm hos er?
– Vi prioriterar lägenhetsbyten, störningsärenden och hyresskulder. De som hamnar sist i kön är de som kräver tillbaka en överhyra och vanliga uppsägningar där till exempel hyresvärden misstänker olovlig andrahandsuthyrning. Och det är inte alls bra att den svarta andrahandsmarknaden kan fortgå.

Men om hyresgäster som går till hyresnämnden kommer att slippa årslånga handläggningstider i framtiden är osäkert. Det framgår efter ett samtal med Claes Tidanå, tillförordnad ekonomichef på Domstolsverket, en myndighet som lyder under regeringen och som fördelar ut pengar till domstolar och nämnder, till exempel Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Läs ocksåHär smetar han avföring över hela trapphuset – nu tvingas mannen att flyttaMannen smetar avföring på trappräcket

Han beskriver det ekonomiska läget för domstolarna och nämnderna som ansträngt. Samtidigt som antalet ärenden har ökat på domstolar och nämnder så har Domstolsverket haft ett besparingskrav på 0,5 procent under 2019.
– Vi har fått ett tillskott från regeringen på 130 miljoner kronor i år men enligt prognosen så kommer vi ändå att gå 164 miljoner back under 2019, säger han.

För att förbättra situationen har Domstolsverket äskat 550 miljoner kronor av regeringen i extra tillskott för 2020. Men även om de skulle få pengarna, kommer majoriteten att gå till att täcka underskott, förbättra säkerheten och högre lokalhyror. Cirka 100 miljoner kronor beräknas gå till att anställa personal och beta av högarna med ärenden på domstolar och nämnder.

Vad tror du om chanser att få loss 550 miljoner kronor extra?
– Jag vet inte, men för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt behöver vi pengarna. Vi behöver 250 miljoner bara för att upprätthålla det vi har idag men det finns behov av att anställa mer personal och det fungerar inte särskilt bra, säger han.

Vad händer om ni inte får dem, blir det fler besök av JO?
– Får vi inga extrapengar måste vi spara ännu mer och då kommer handläggningstiderna att bli ännu längre.

Ytterst är det regeringen som avgör finansieringen i kommande budgetdiskussioner i höst. Men Adriana Haxhimustafa, pressekreterare hos Justitieminister Morgan Johansson, kan i dagsläget inte säga om nämnder och domstolar kommer att få mer pengar.
– Vi kan inte kommentera kommande budgetförhandlingar, det ska förhandlas med andra partier.

Hur ser ni på att hyresgästerna drabbas av långa handläggningstider?
– Jag har inte tid att sätta mig in i ärendet och kan därför inte kommentera det i dagsläget, säger hon.

Läs också "Väldigt bra för pengarna" – supervärden tvingas flytta efter svartuthyrning Inneboende bodde kvar med hyresvärd efter att ha anmält honom: "Dålig stämning"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.