HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Marknadshyror ingen garanti för nyproduktion

Nyheter En grupp kommunpolitiker efterfrågar mer marknadsmässiga hyror, för att fler ska vilja bygga attraktivt. Allmännyttan anklagas även för att renovera onödigt dyrt, vilket gör att folk tvingas flytta. Sabo tillbakavisar bägge påståenden.
Susanna Höglund ekonomichef på Sabo sedan tidigt i våras.

Bygg bostäder som folk har råd med! Det krävde i helgen tre kommunalråd från Uppsala, Kalmar och Kiruna i ett inlägg på SvD Debatt. Att vanligt folk inte har råd att bo i de nybyggda lägenheterna har blivit ett problem nästan lika allvarligt som bostadsbristen, hävdar skribenterna. Som förslag till minskade produktionskostnader uppges förenklade byggregler samt större makt år kommunerna att ta beslut kring strandskydd och riksintressen.

Därtill efterfrågar politikerna en mer marknadsmässig hyressättning, med motiveringen att dagens hyresreglering tar bort den ekonomiska drivkraften att bygga attraktiva lägenheter.

Läs ocksåÄlmhult växer så det knakar

En giftpil skickades även till de kommunala bostadsbolagen, som anklagas för att finansiera sina renoveringar med massiva hyreshöjningar. Ett agerande som enligt skribenterna inte är socialt hållbart, då renoveringarna för många människor blir ”synonymt med en vräkning”.

Under onsdagen bemöttes artikeln av Susanna Höglund, chef för ekonomi-  och juridikenheten på de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

Enligt Sabo är det inte främst dagens hyressättningssystem som gör att det byggs för få hyresrätter. De stora hindren är i stället brist på konkurrens mellan byggbolagen samt höga byggkostnader, resonerar hon.

Läs ocksåNu ska det byggas i Holmsund

– Man måste nyansera bilden. Marknadshyror leder inte entydigt till att man får bort bostadsbristen och bygger avsevärt mycket mer. Oberoende analyser av marknadshyror i andra länder ger ingen entydig bild av att bostadsbehovet tillgodoses för alla grupper.  Däremot kan det medföra ökade samhälleliga kostnader för bostäder för grupper med särskilda behov. 

En övergång till marknadshyror skulle enligt konsultföretaget PWC leda till ökade kostnader för till exempel bostadsbidrag och offentligt stöd motsvarande 70 till 80 miljarder kronor. Exempelvis stöd för produktion av sociala bostäder skulle kunna bli en nödvändighet.  

Susanna Höglund kan, utifrån den statistik Sabo årligen redovisar, konstatera att de kommunala bostadsbolagen har genomfört stora renoveringar samtidigt som den genomsnittliga hyresutveckling varit försiktig. Detta har kunnat vara möjligt tack vare de senaste årens gynnsamma ränteläge vilket givit ett ekonomiskt utrymme att satsa extra på underhållet.  

Läs ocksåHöjt stöd till hyresrätter

– Det vi generellt kan se i statistiken är att bostadsbolagen inom Sabosfären haft en begränsad motsvarande hyreshöjning i förhållande till de stora satsningarna på underhåll de senaste tio, femton åren. 

Läs också Kalmhem storsatsar på studenbostäder Lägre hyror när Gråbo bygger nytt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.