HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Välmående bostadsbolag i Gävleborg

Gävleborg De kommunägda bostadsföretagen i Gävleborg är ekonomiskt välmående. Alla gick med vinst 2019 och soliditeten, ett mått på den långsiktiga styrkan, är genomgående god eller till och med bra.
Foto: Mats Jonsson
Det här huset i Sandvikens centrum med bostäder och affärslokaler ingick i affären som tillförde Sandvikenhus 162 miljoner kronor varav hälften till sist hamnade i kommunens kassa.

Tillsammans redovisar de så kallade allmännyttiga bostadsföretagen i Gävleborg en vinst med 341 miljoner kronor på den viktiga bokslutsraden ”resultat efter finansiella poster”.

Bästa resultatet gjorde Sandvikenhus med 185 miljoner i vinst och 36 procents vinstmarginal. Något som betyder att drygt var tredje krona som kom in var ren vinst när allt utom räntorna betalats.

Läs ocksåHyresgäst vägrade hyreshöjningar i 13 år - nu kommer smällen

Bakom siffrorna ligger storaffären där Sandvikenhus sålde hyreshus till Heimstaden för 162 miljoner genom att paketera fastigheterna i ett dotterbolag och sedan sälja aktierna.

Ägaren Sandvikens kommun har dock i efterhand lagt beslag på halva vinsten genom att besluta om så kallad värdeöverföring. Något som Hyresgästföreningen upprört protesterade emot, läs här, eftersom man ansåg att pengarna hade behövts i företaget.

Den näst högsta vinstmarginalen hade Ljusdalshem, ett förhållandevis litet bostadsföretag som år efter år visar upp starka siffror och framstår som ovanligt välskött.

Läs ocksåMaktskifte stoppar ombildningar i GöteborgHyresgästföreningen har i flera år protesterat högljutt mot planerna på att ombilda tusentals kommunala hyresrätter till bostadsrätter. Tarja Jokinen i Hjällbo är en av de hyresgäster vars hus varit till salu.

Ljusdalshem är också ett av de företag i Sverige som haft de lägsta hyreshöjningarna sedan 2010. Dock med just 2019 som undantag. Då blev det en höjning med 1,9 procent.

Var femte hyreskrona som kom in till Ljusdalshem under 2019 blev kvar som vinst när allt var betalt utom ränteutgifterna.

Stora Gavlegårdarna, som ensam står för drygt en tredjedel av allmännyttans omsättning i länet, gjorde ett resultat med 92 miljoner kronor. En minskning med 400 miljoner från året innan.

Läs ocksåSå påverkas du som hyresgäst av budgeten i GöteborgÖkad byggtakt och bättre skydd för renovräkning ingår i Göteborgs nya budget, utformad av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Hela förklaringen till resultatförsämringen är att Gavlegårdarna 2018 hade extraordinära intäkter från en affär med Heimstaden som gav en reavinst med hela 438 miljoner.

Även Gavlegårdarna framstår som finansiellt väl rustat inför framtiden med en soliditet på för branschen höga 43 procent. Något som innebär att en så stor andel av tillgångarna finansieras med egna pengar och att lånesituationen därmed är väl under kontroll.

43 procents soliditet hade även Sandvikenhus tills kommunfullmäktige tidigare i år beslutade att låta kommunen lägga beslag på 80 miljoner från Heimstadenaffären. Då sjönk soliditeten med några procentenheter.

Av de mindre företagen klarade Hoforshus för andra året i följd av att redovisa plussiffror efter att tidigare gått med förlust fyra år på raken.

Vinst blev det även för Nordanstigs Bostäder och Ockelbogårdar, de två allra minsta allmännyttorna i länet.

Ockelbogårdar är för övrigt ensam om att ha en soliditet under 20 procent. Alltså en femtedels egenfinansiering av tillgångarna.

Generellt ser det det stabilt ut för för de allmännyttiga bostadsföretagen i länet. Det ska dock noteras att sju av tio företag försämrade sin resultat från 2018 till 2019 även om det inte var några dramatiska vinsttapp.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Aefab, Ovanåker 3,2 mkr 8 procent 22 procent 142,7 mkr 5,0 mkr
Bollnäs Bostäder 18,8 mkr 11 procent 25 procent 252,2 mkr 13,2 mkr
Faxeholmen, Söderhamn 2,7 mkr 6 procent 21 procent 208,1 mkr 17,5 mkr
Gavlegårdarna, Gävle 92,4 mkr 13 procent 43 procent 1 074,8 mkr 491,7 mkr
Hoforshus 0,8 mkr 6 procent 21 procent 170,3 mkr 18,1 mkr
Hudiksvallsbostäder 22,0 mkr 9 procent 23 procent 306,9 mkr 22,6 mkr
Ljusdalshem 11,2 mkr 19 procent 29 procent 115,3 mkr 12,2 mkr
Nordanstigs Bostäder 3,2 mkr 6 procent 31 procent 90,0 mkr 1,3 mkr
Ockelbogårdar 1,7 mkr 5 procent 16 procent 59,9 mkr 4,0 mkr
Sandvikenhus 184,8 mkr 36 procent 43 procent 560,9 mkr 28,2 mkr
Totalt 340,8 mkr 12 procent 27 procent 2 981,1 mkr 613,8 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Elpriserna: Nu slipper Inger kallhyran – "åkte på en riktig smäll i januari" Från hot till Kronofogden – då kan du bli vräkt och så går det till

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.