HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Vd-förslag ska minska missnöjet med hyrorna

Nyheter Ett oberoende tvistelösningsorgan ska bestämma hyran när värden och Hyresgästföreningen inte kommer överens. På så vis ska drivkraften att enas lokalt öka. Det är ett av Sabos vd-grupps förslag för att utveckla hyressättningen.
Gruppen har bland annat bestått av av Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Lulebo, Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, Pelle Björklund, vd Svenska bostäder, Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen och Susanna Höglund, chef ekonomi och juridik på Sabo.

Det finns i dag ett missnöje hos många kommunala hyresvärdar med hur hyrorna sätts och hur stora höjningarna brukar bli. Somliga värdar upplever att Hyresgästföreningen har ett slags ”veto” vid förhandlingarna, eftersom det är den part som inte har något att förlora på att hyresförhandlingarna drar ut på tiden. Kritiken framkom inte minst i Boverkets rapport, som presenterades i höstas.

En grupp inom Sabo, de kommunala bostadsbolagens organisation, har haft till uppdrag att titta på hur nuvarande hyressättning kan utvecklas. Nu har den kommit med sina förslag. Det handlar snarare om mindre justeringar av nuvarande system.

Läs ocksåTung vd-grupp vill ändra hyressystemet

Största förändringen är att instifta ett opartiskt tvistelösningsorgan där även de privata fastighetsägarna ska ingå. När kommunala värdar anslutna till Sabo och Hyresgästföreningen i dag inte kommer överens avgör Hyresmarknadskommittén (HMK) hyran. Där sitter representanter från Hyresgästföreningen och Sabo. Från värdarnas sida grunkas det ofta om att avgöranden i HMK blir urvattnade kompromisser. Med ett opartiskt organ ska det inte bli så. Hyran ska bestämmas utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns. Det ska bli mer avskräckande att stranda förhandlingarna, enligt Pelle Björklund, vd för Svenska bostäder och ordförande i vd-gruppen.

– Om man tittar på hyreshöjningarna över landet i dag så är det väldigt likartade resultat. Det är tiondelar som skiljer. Vi tror att de lokala skillnaderna över landet borde vara större än så, säger han.

Vilka slags oberoende personer skulle sitta i ett sådant organ och bestämma om hyreshöjningarna?

Läs ocksåAttefall hjälper föreningen att utreda hyressättningen

– Det finns många kloka personer, både jurister och personer som varit i medlingskommissioner tidigare. Det är ett minimalt problem.

Kommer de årliga hyreshöjningarna att bli högre om dessa förslag genomförs?

– Nja, hyrorna ska fortfarande förhandlas. Men många bolag tycker att man fått ut för lite de senaste åren. Vi hoppas komma fram till mer rimliga hyreshöjningar, som inte ligger under inflationen. Men även om vi tycker att hyresgästsidan haft för stor makt ska inte pendeln slå åt andra hållet. Kan vi dessutom enas om grunden för förhandlingarna är det än mycket bättre, säger Pelle Björklund.

Läs ocksåVd:n tror inte på lågprisrust

Ett av förslagen omfattar att ta fram tydliga parametrar om vad de årliga hyresförhandlingarna omfattar.

Är inte parterna överens om det i dag?
– Från vår sida tycker vi att Hyresgästföreningen ibland för in allmänpolitiska fördelningspolitiska frågor i förhandlingarna som vi inte tycker hör hemma där. Exempelvis ”pensionärer och låginkomsttagare har inte råd”. Jag har all respekt för att Hyresgästföreningen driver dessa frågor, men det får föreningen göra på annat håll, säger Pelle Björklund.

I slutet av juni ska Hyresgästföreningens kommission presentera sina förslag. Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen, ingår även i den gruppen.

I korta drag: Det här föreslår vd-gruppen

Tydliga parametrar för vad som årligen ska förhandlas ska fastställas. Vd-gruppen föreslår ett antal nyckeltal såsom KPI, BNP, ränteprognos och byggprisutveckling. Samt lokala förutsättningar som befolkningsutvecklingen, långsiktiga ekonomiska scenarier för bolaget gällande ekonomi, underhåll och nyproduktion

Ett opartiskt tvistelösningsorgan bör utvecklas som kan nyttjas av alla parter, även de privata fastighetsägarna.

Fortsätt arbetet med systematisk hyressättning. Det vill säga ett slag poängsystem för varje lägenhet som bestämmer hyran.

En nationell statistikdatabas om hyrorna som kan omfatta nyproduktion, ombyggnad och befintligt bestånd samt årlig hyresjustering.

En så kallad årsklocka införs med kontinuerliga planerings- och arbetsmöten mellan parterna för att ge bättre ömsesidig förståelse, goda relationer och gemensamma målbilder för förhandlingens resultat.

 

Läs vad Hyresgästföreningen och Sabo tycker om förslagen här

Läs också Höjda hyror hos privatvärdar i Kungsbacka och Mölndal De vill stoppa massflykt från Åkra

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.