HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bidrag och sociala kontrakt ska hjälpa de mest utsatta

Nyheter Trångboddheten har ökat kraftigt på den svenska bostadsmarknaden – medan allt fler står helt utan hem. Fastighetsägarna vill se en mer påkostad social bostadspolitik, med höjda bidrag, fler sociala kontrakt och generösare uthyrningsregler.
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, vill bland annat ha en bostadssubvention till värdar som hyr ut till resurssvaga hushåll.

Fler personer än tidigare söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med att hitta en bostad. Bara mellan 2016 och 2017 ökade antalet sociala hyreskontrakt med hela 41 procent, skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande. Utvecklingen är ett tecken på att den svenska boendemodellen inte längre håller måttet, menar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på branschorganisationen.

– Bostadspolitiken har alltid haft en nyckelroll i den svenska välfärdsmodellen. När den inte längre förmår möta de mest utsattas behov behöver något göras.

Läs ocksåSå påverkas hyresrätten av regeringsuppgörelsen

Att lösa bostadsbristen handlar inte bara om att bygga mer utan att anpassa utbudet till dem med minst resurser.

– Många unga som vill flytta hemifrån, äldre med bara garantipension, nyanlända som precis fått uppehållstillstånd eller ensamstående föräldrar som fastnat i ett långvarigt beroende av försörjningsstöd har inte möjlighet att betala för en nybyggd bostad, säger han.

Skälen till det ökade trycket på socialtjänsten är många. Hyresvärdarnas krav på hyresgästerna har skärpts vilket gjort det svårare för exempelvis personer med skulder eller missbruksproblematik att få ett eget hyreskontrakt. Samtidigt växer gruppen barnfamiljer med låga hushållsinkomster, ofta bestående av ensamstående mammor.

Läs ocksåNy utredargrupp ska bredda bostadsdebatten

För att få bostadsmarknaden på rätt köl igen föreslår Fastighetsägarna nio ingrepp i den sociala bostadspolitiken. Bland annat vill organisationen se en satsning på inte färre än fyra bidrag och subventioner, för att hjälpa hyresgäster och värdar att hitta boendelösningar. Därtill vill man göra det mer attraktivt att hyra ut hela eller delar av bostaden samt göra det möjligt för staten att gå i borgen för personer som bedöms kunna klara av det.

– Dagens utveckling är inte hållbar. En rimlig utgångspunkt är att social bostadspolitik måste få kosta och att ytterligare ekonomiska resurser måste tillföras för att nå de svagaste grupperna, säger Martin Lindvall.

Fakta: Fastighetsägarnas nio förslag
  • Höjt bostadsbidrag och bostadstillägg som görs tillgängligt för fler. Gör det också möjligt att få förhandsbesked om rätt till bostadsbidrag.
  • Bostadspeng för att täcka del av hyra eller månadskostnad för ägt boende.
  • Ökad användning av sociala kontrakt, med bättre utnyttjande av kommunala och privata bostadsföretags kapacitet.
  • En bostadssubvention till hyresvärdar som hyr ut åt resurssvaga hushåll.
  • Förstatliga hyresgarantin och utvidga den till vissa hushåll med försörjningsstöd.
  • Kommuner och värdar bör ha handlingsplaner och ett samarbete för vräkningsförebyggande arbete.
  • Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning och höjd inkomstgräns för bostadstillägg för att fler ska hyra ut del av sin bostad.
  • Stärkta inkomstgarantier och boendestöd, som gör det lättare för värdar att sänka inkomstkraven.
  • Inför ett skattegynnat bosparsystem samt möjlighet till startlån med subventionerad ränta för ekonomiskt svaga grupper.

Källa: Fastighetsägarna

Läs också Fastighetsägarna: Inget nytt om hyressättningen Trångbodd familj i Helsingborg bråkar för mycket - sägs upp Årsskifte med osäkerhet för hyresrätten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.