Annons

Hyresgäster blir utan el-stöd när värdarna behåller pengarna – Ulf, 74: ”Det blir ett jäkla hallå”

Nyheter Snart får 4,3 miljoner hushåll pengar på kontot när det statliga el-stödet betalas ut. Men tiotusentals hyresgäster som köper sin el via hyresvärden får vänta. Ofta förgäves, visar Hem & Hyras undersökning. Nästan hälften av dessa hyresvärdar tänker behålla stödet själva och hyresgästen Ulf Danielsson är förbannad.
Hyresgäster blir utan el-stöd.

Den 20 februari börjar utbetalningen av pengar till hushåll i södra och mellersta Sverige, som kompensation för att elpriserna var höga under förra året. Det gäller också alla hyresgäster som har egna elnätsavtal.

Men det gäller inte dem som har elkostnaden inbakad i hyran eller köper el via hyresvärden. Ulf Danielsson, 74, är en av dem. 

ANNONSGuide till hemförsäkringar

När han flyttade till Helsingborg hösten 2021 tyckte han att det var lite konstigt att han blev kollektivansluten till hyresvärdens elavtal. Ulf Danielsson var ju van vid att själv kunna välja ett elbolag som både är bra miljöval och lämnar vinsten till välgörenhet.

Här stod hyresvärden för abonnemangen. Elförbrukningen mäts i varje lägenhet och kostnaden kommer som ett tillägg på hyresavin. Individuell mätning och debitering kallas det, eller IMD.

Elpris. Bilden visar stora kraftledningar mot en vacker himmel.
De höga elpriserna har gjort att Svenska kraftnät har fått betydligt högre intäkter än de kan använda för de åtgärder de är till för. 55 miljarder kronor av dessa pengar ska användas till el-stöd.

Lite enklare är det ju att slippa administrera detta själv, medger Ulf Danielsson.

– Och visst är det möjligt att hyresvärden kan förhandla sig till bra avtal. Förhoppningsvis återspeglar det sig också på den elkostnad hyresvärden tar ut av hyresgästen.

”Ska de vara snälla – eller snåla och snikna?”

Så kom el-krisen och priserna steg. För Ulf Danielssons del blev det en fördubbling i höstas – från två till fyra kronor per kilowattimme, inklusive skatter och avgifter. Samtidigt presenterades det statliga el-stödet till privatpersoner, som en kompensation för att priserna hade varit så höga i den södra halvan av Sverige. 

Men det stod snart klart att det första el-stödet bara går till hushåll med egna elnätsavtal.

Läs ocksåElprisstödet - så blir det för dig som hyresgästElprisstöd försenas. Bilden visar pengar och en uppåtgående kurva.

– När jag läste det reagerade jag direkt på att det blir orättvist. Ska tiotusentals hyresgäster som inte har egna avtal inte få el-stöd? Jag förstår inte varför.

Ulf Danielssons värd har ännu inte beslutat hur man ska hantera el-stödet.

Ulf Danielsson har varit engagerad i Hyresgästföreningen på olika nivåer i 20 år. Nu bestämde han sig för att söka de ansvariga och föra talan för alla de hyresgäster som riskerar att bli utan pengar. 

Men svaren från myndigheter och departement bekräftade bara vad han redan visste: Först i nästa omgång – oklart när – får företag, exempelvis hyresvärdar, stödpengar. De får sedan bestämma själva om de skickar pengarna vidare till dem som har betalat för sin elförbrukning, alltså hyresgästerna. 

Läs ocksåHerrgårdsägarna fick inte slänga ut barnfamiljen – får nöja sig med 400 kvadratmeter Ett litet barn packar upp sina leksaker ur en flyttlåda.

– Det är helt upp till hyresvärdens godtycke. Ska de vara snälla – eller snåla och snikna? undrar Ulf Danielsson.

Många i branschen tog för givet att hyresvärdarna skulle slussa pengarna vidare till hyresgästerna. Men det är inte alls självklart, visar Hem & Hyras undersökning. 

Inte självklart att betala ut el-stödet 

Alla kommunala bostadsbolag i södra och mellersta Sverige, plus de största privata hyresvärdarna, totalt 255 bolag, har fått Hem & Hyras enkät om det planerade el-stödet till företag. 179 bolag, alltså 70 procent, har svarat.

86 av dessa hyresvärdar har lägenheter med gemensamma elavtal. Antingen är elen inbakad i hyran eller så köper hyresgästen sin el via hyresvärden och betalar utifrån sin förbrukning.

46 procent av dem uppger att de planerar att behålla el-stödet själva i stället för att vidarebefordra det till de hyresgäster som har betalat elen via hyran eller IMD (se tabell).

Kommunala Kalmarhem är en av de hyresvärdarna. Bolaget har cirka 2 000 lägenheter med IMD, där hyresgästerna betalar en fast kostnad per förbrukad  kilowattimme. Utifrån förslaget till el-stöd för företag beräknas Kalmarhem få drygt två miljoner kronor för IMD-kundernas förbrukning.

Kalmarhems vd: Vi behåller el-stödet
Hyresgäster med IMD hos Kalmarhem betalade 73 öre per kilowattimme i fjol, plus skatter och avgifter. Ett lågt pris, menar vd Per Stephani.

Vd Per Stephani tycker att det är rimligt att man behåller de pengarna i bolaget.

Annons

– Våra IMD-kunder har haft ett förhållandevis lågt, fast elpris. Det är en anledning till att vi behåller stödet – för det arbete vi gör för att kunna ha ett lågt pris. Sedan kommer pengarna i huvudsak att användas till underhåll, säger han.

Förstår du att man kan uppfatta det som orättvist? I princip alla andra hushåll får det här stödet även om de har haft låga, fasta elavtal själva?

– De som har egna avtal tar ju också risken att göra en felbedömning. När det gäller IMD så är det vi som har tagit risken. Vi gav kunderna ett lågt, fast pris men har ibland själva fått betala mer när elpriserna steg, säger Per Stephani.

Flera andra företag har liknande resonemang. Här är hela listan på de 39 hyresvärdar som har svarat att de inte tänker föra el-stödet vidare till hyresgäster med IMD eller el inbakad i hyran:

Lista: Därför behåller vi el-stödet

Men andra bolag tänker annorlunda. 25 av de aktuella hyresvärdarna svarar att de ska betala tillbaka till hyresgästerna. 

Elisabeth Vansvik berättar att Wallenstam redan har delat ut el-stöd.
Wallenstams IMD-kunder betalade bara 40.2 öre per kilowattimme under 2022, före skatter och avgifter. De får ändå det statliga el-stödet, berättar kommunikationsdirektör Elisabeth Vansvik.

Den gäller exempelvis den privata hyresvärden Wallenstam. De cirka 6 000 hyresgäster som har IMD och köper sin el via företaget får ett hyresavdrag, enligt samma modell som stödet till andra hushåll i elområde 3: 50 öre per förbrukad kilowattimme.

– De fick el-stödet på februaris faktura. Vi var måna om att det skulle komma ut fort till hyresgästerna så därför valde vi den lösningen, uppger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör på Wallenstam.

Ännu har regeringen inte fattat slutgiltigt beslut om el-stödet till företag eller när det kommer. Var fjärde bolag med kollektiva el-abonnemang väntar tills de vet säkert hur det blir, innan de själva bestämmer hur de ska göra.

1 580 kronor i södra Sverige

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder tycker att det borde vara självklart att pengarna går vidare till alla hushåll.

– Varför skulle just de här hyresgästerna inte få del av ett stöd som alla andra bostadskonsumenter får del av? säger hon.

Normal elförbrukning i en liten lägenhet ligger på cirka 2 000 kWh per år, enligt Statistiska Centralbyrån. Det skulle ge ett stöd på 1 000 kronor i mellersta Sverige och 1 580 kronor längst i söder. Alltså långt ifrån de tiotusentals kronor som villaägare med elvärme kan få. 

Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.
Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Marie Linder påpekar att det ändå kan vara avgörande summor om man har små inkomster.

– Många som hör av sig till mig är äldre kvinnor, som bor i små lägenheter. De berättar om hur allt annat också blir dyrare – och då kan elen vara det som gör att det tippar över. 

Flera hyresvärdar uppger att hyresgästerna har haft ett lågt, fast pris och att företaget har tagit kostnaderna för stigande elpriser. Är det inte rimligt att företaget behåller pengarna då?

–  Det är jättebra om företagen har sett till att man har så låga elpriser som möjligt och i enstaka fall kanske det kan finnas skäl att behålla pengar i företaget. Men det är ju ändå så att de får kompensation från staten för den elförbrukning som har varit. Då är det rimligt att hyresgästen, som har betalat för förbrukningen, får del av stödet, säger Marie Linder.

“Regeringen har släpat fötterna efter sig”

Hon får medhåll av Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, som organiserar privata hyresvärdar.

Annons

– Vår rekommendation är att man för vidare stödet, att den som har haft förbrukningen får pengarna, säger han.

Rikard Silverfur säger att el-stödet bör gå till hyresgästerna
Rikard Silverfur, hållbarhetschef på Fastighetsägarna Sverige.

Om hyresvärden har haft större kostnadsökningar än hyresgästerna kan det kanske vara rimligt att man delar på stödpengarna, tycker Rikard Silverfur. Men Fastighetsägarna Sverige vill egentligen att el-stödet arbetas om, så att det automatiskt går till alla hushåll även om de inte står på nätabonnemanget.

– Det blir en orättvisa att de flesta får återbetalning nu, medan andra får vänta och se om de får några pengar över huvud taget. Men det är ingen annans fel än regeringens, som har släpat fötterna efter sig i den här frågan, säger Rikard Silverfur.

Tiotusentals hushåll har el via värden

Hur många berörs egentligen av det här problemet? Sveriges allmännytta, branschorganisationen för landets kommunala bostadsföretag, har i interna undersökningar sett att 6 procent av lägenheterna har IMD el. Det motsvarar cirka 60 000 lägenheter. Därutöver kommer de privata hyresvärdarna och alla hyresgäster som har el inbakad i hyran. 

Hem & Hyras enkät besvarades av företag med drygt 563 000 lägenheter. Åtta procent av dem har inte egna el-abonnemang. Därtill kommer ett okänt antal lägenheter hos alla de hyresvärdar som inte ingick i undersökningen. 

Hur många det blir totalt går inte att säga, men det rör sig åtminstone om flera tiotusen hushåll.

Ulf Danielsson i Helsingborg tycker att man inte bara kan strunta i att en så pass stor grupp riskerar att inte få någon hjälp till elräkningarna.

– Det känns som att de inte har tänkt på det här när de utformade stödet, men det kommer att bli ett jäkla hallå om vi inte får någonting bara för att vi bor i lägenheter där hyresvärden står på elavtalet.

Inget svar från ministern

Hem & Hyra har sökt näringsminister Ebba Busch (KD) via hennes pressekreterare för att ställa frågor om elstödet. Hon har inte tid, blir svaret, men vi kan få svar på ett par frågor skriftligt. Vi skickar dem:

Nästan hälften av hyresvärdarna som har IMD eller lägenheter där elen ingår i hyran planerar att behålla stödpengarna. Kommentar?

Anser du att företagen ska slussa pengarna vidare till hushållen?

Varför finns det ingen reglering eller rekommendation om hur de ska göra?

Något svar får vi inte.

Hela listan: så svarade bolagen

Fotnot: Svaret från Edethus ändrat från Nej till Ja den 20 februari, på grund av felsvar.

Fakta: Fakta: elstöd till privatpersoner
  • gäller elförbrukningen oktober 2021 till och med september 2022
  • privatpersoner i elområde 4 får 79 öre och i elområde 3 får 50 öre per kilowattimme
  • pengarna delar ut till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022
  • ett nytt el-stöd för förbrukningen i november-december 2022 till privatpersoner i hela landet planeras
  • läs mer om elstödet till dem som har egna elnätsavtal här
Läs också Efter Hem & Hyras granskning: Elstöd till hyresgäster blir fråga i riksdagen Julklappen som blev en supersnackis: "Vi är inte särskilt imponerade" Kraftiga protester mot hyreskrav: ”Vi måste agera om det ska hända något”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.