Annons

Jättetält kan minska trafikbuller vid bostäder

Nyheter "Tunneltält” kan minska buller och därmed möjliggöra nya lägenheter i närheten av större vägar. Om projektet Anti-Bullertunnel blir lyckat kan de dyka upp där du bor – och hos två miljoner andra svenskar som är berörda av trafikbuller vid bostaden.
Foto: Måns Tham arkitektkontor
Överdäckningar av trafikleder skulle kunna göras med jättelika tält.

– Buller i storstäder är ett gissel. Trafikbullret gör att stora ytor i attraktiva lägen inte kan utnyttjas optimalt för boende och aktiviteter och att många människor lever i en bullrig miljö, säger Jens Johansson på hållbarhetsbyrån U&We som är projektledare.

Många berörs av problemet. En beräkning som gjordes 2014 visade att två miljoner svenskar bor i en miljö där trafikbullret överstiger vad som kan anses vara acceptabelt (se faktarutan nedan).

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

Tanken är att bygga in trafikleder i tält av samma typ som annars används för tälthallar. Materialet i tältduken ska dock ha mycket goda bullerdämpande egenskaper. Utanpå tälten finns möjlighet att installera solceller, och det finns även plats för växtväggar. Ytor som inte täcks av solceller eller grönska kan också göras estetiskt tilltalande med hjälp av tryckta mönster.
Dessutom är tunneln betydligt billigare och går snabbare att bygga än andra överdäckningar.

– Visionen för projektet Anti-Bullertunnel är en miljö där människor kan leva utan att störas av trafikljud och ytorna kan utnyttjas av människor både för boende, energialstring, transport med cykel och för rekreation, säger Jens Johansson.

Kostnaden beräknas bli omkring tio gånger så hög som för ett bullerplank och betydligt lägre än för en överdäckning, en lösning som har diskuterats i Nacka utanför Stockholm där man vill bygga in motorvägen mot Gustavsberg.

Annons
Läs ocksåDom: Stockholmare får tåla mer buller

Jämfört med ett bullerplank ser Jens Johansson stora fördelar med bullertält.

– Om man har ett bullerplank studsar ljudet och sprids i omgivningen, så att det ”faller ner” en bit bort. De fungerar för bostäder precis bakom, i markplanet, men med ett bullertält får de som bor högre upp i huset också ett skydd från buller.

Projektet – som sker i samarbete med en rad andra aktörer, däribland Chalmers tekniska högskola, Trafikverket, Stockholms stad, arkitekter och företag i solenergibranschen – har fått stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Det påbörjades i april förra året i samband med International Noise Awareness Day, alltså internationella bullerdagen. Nu är det dags för den andra fasen och ännu en ansökan om medel har skickats in till Vinnova.

Läs ocksåBuller i bostaden en förbisedd hälsofara

– Den går ut på att fördjupa arbetet och ta fram prototyper av materialet för att se om effekten blir så bra som man tror och hoppas, säger Måns Tham, vars arkitektkontor är involverat i projektet.

Annons

Men även om idén är genialiskt enkel återstår mycket arbete innan tälttunnlarna kan bli verklighet, säger Måns Tham.
– Det är många regler och säkerhetsaspekter som man måste ha med i beräkningarna.

Om Vinnova ger klartecken till en fortsättning, vilket blir klart i april, är målsättningen att man kan genomföra tester i mindre skala redan innan årsskiftet. Om de faller väl ut är förhoppningen att det första anti-bullertältet kan börja byggas redan inom ett par år.

Fakta: Två miljoner exponeras för trafikbuller

Omkring två miljoner personer i Sverige utsätts för trafikbuller med en ekvivalent ljudnivå på över 55 dBA – samma ljudnivå som från en perkolatorbryggare, enligt alpinehearingprotection.com – där de bor. Detta enligt den senaste kartläggningen, som blev klar 2014. Kartläggningen görs vart femte år.

Enligt en förordning som trädde i kraft 2015 bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 50 dBA – som ett kylskåp, enligt alpinehearingprotection.com – vid uteplatser.
Bestämmelsen ska tillämpas vid planläggning, bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked.

Källa: Naturvårdsverket, riksdagen

Fakta: Deltagarna i projektet

U&We
Chalmers tekniska högskola
Hallbyggarna Jonsereds
Måns Tham arkitektkontor
Solkompaniet
Stockholm stad
Trafikverket
Vindfanan
ÅF-Infrastructure

Läs också Bullerstörningar i nybyggt visar studie Bullerstörda hyresgäster får dela på 350 000 kronor ”Omöjligt att få rätt i bullerärenden”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.