HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Länsstyrelsen: Svartkontrakt och ockerhyror allt vanligare

Kalmar Samtliga kommuner i Kalmar län har idag bostadsbrist och det är särskilt stor brist på hyreslägenheter. Samtidigt ökar problemen med svartkontrakt och ockerhyror.

Det framgår av den årliga rapporten Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2017, som sammanställs av länsstyrelsen och som nu har offentliggjorts. Under 2015 och 2016 växte Kalmar läns befolkning med cirka 6 600 människor, och det beskrivs som en ”exceptionellt stor ökning sett till de senaste 50 åren.” Befolkningsökningen beror i huvudsak på inflyttning till länet, varav utlandsfödda stod för hälften förra året.

En stor andel av de utrikesfödda som flyttar till länet är i yngre åldersgrupper och detta har gjort att medelåldern har sjunkit något för första gången på 20 år. Samtidigt påpekar länsstyrelsen vikten av att dessa människor snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Det är ”en avgörande framtidsfråga” skriver myndigheten i rapporten.

Läs ocksåSå tycker partierna om äldres boende i Östergötland

Knappast överraskande innebär detta högt tryck på bostäder. Samtliga kommuner redovisar nu en bostadsbrist och värst är det i centralorterna. Bristen på hyresrätter lyfts särskilt fram. Samtidigt ökar antalet nya bostäder och det byggs fler hyresrätter än på länge, enligt rapporten.

Tre grupper har särskilt svårt att hitta en bostad: Ungdomar, studenter och nyanlända. Flera kommuner ser ett växande problem med oetiska hyresförhållanden, med exempelvis ockerhyror, svarta kontrakt samt undermåliga och ohälsosamma bostäder.

På frågan om vad som hindrar bostadsbyggande i länet är svaret tydligt från kommunerna: Höga produktionskostnader, hårda lånevillkor, avsaknad av ekonomiska resurser hos kommunerna och de kommunala bostadsbolagen samt hårda avskrivningsregler. Förutom de ekonomiska faktorerna lyfter flera kommuner fram att bristen på arbetskraft och detaljplanelagd mark som upplevs som attraktiv är ett växande bekymmer.

Läs ocksåLinda Ahonen får rätt mot konkursad hyresvärd
Läs också Nu hör SBB till Dalarnas största Svårt ragga i Hylte Växjö satsar på bo-hjälp till nyanlända

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.