HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Airbnb-domen: Turister får betala mer än jobbresenärer

Nyheter Vad ska du göra här? Det kan vara en bra fråga att ställa om du vill hyra ut lägenheten eller ett rum tillfälligt. Helt olika hyresregler gäller för turister och arbetsresenärer.
Foto: Liseberg/pixabay/montage
Turista eller jobba? Avgörande för vilken hyra du måste betala.

Att hyra ut lägenheten eller ett rum via nätet är populärt. Bland andra förmedlningssajten Airbnb gör det lätt att få tag i tillfälliga gäster som kan betala motsvarande ett hotellrum för att få bo i en vanlig lägenhet.

En dom i hyresnämnden i Göteborg visar dock att man inte alltid har rätt att ta ut så hög hyra. Ett par tvingades betala tillbaka 8 500 kronor till en man som i tre månader hade varit inneboende hos dem.

Läs ocksåFör hög hyra i Airbnb-rum

Avgörande för domen var att mannen var i Göteborg för att arbeta. Då gäller hyreslagens bestämmelser att hyran inte får överstiga bruksvärdeshyran – i princip det som förstahandshyresgästen själv betalar för det aktuella rummet eller lägenheten.

Det är en helt annan sak om man hyr ut till turister.

– Hyressättningen är fri om man hyr ut för fritidsändamål. Det gäller både för inneboenderum och för andrahandsuthyrning av hela lägenheten, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Läs ocksåRiskfritt att hyra ut ett rum via Airbnb

Om uthyrningen sker via Airbnb eller på annat sätt spelar ingen roll. Inte heller hur avtalet mellan parterna ser ut. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån om personen ska arbeta eller är där av något annat syfte än för ”fritidsändamål”. Det innebär att personen kan vända sig till hyresnämnden och få tillbaka överhyra i efterhand.

För den som hyr ut är det också viktigt att hålla isär de olika bestämmelserna för lägenhets- respektive rumsuthyrning.

Den som hyr ut hela lägenheten måste ha hyresvärdens tillåtelse. Annars räknas det som otillåten andrahandsuthyrning och kan leda till att man blir uppsagd och av med kontraktet.

Läs ocksåGöteborgare mister kontraktet efter Airbnb-uthyrning

Däremot behövs inget tillstånd för att bara hyra ut ett eller flera rum, så länge man själv verkligen bor i lägenheten. Men även här finns vissa gränser.

– Uthyrningen får inte vara till men för hyresvärden, men vid en uppsägning måste hyresvärden i så fall kunna visa att det har inneburit sådant men, till exempel ökat slitage, värmeförbrukning eller oro i trapphuset, säger Susanna Skogsberg.

Det finns en osäkerhet om hur många olika inneboende som är okej. Hyresnämnden i Stockholm ska pröva ett ärende där en kvinna har blivit uppsagd på grund av att hon har haft ett rum uthyrt via Airbnb under 50-60 nätter på ett år. Hyresvärden hävdar att det är för mycket.

– Om man har inneboende i för hög omfattning kan det finnas en risk, men det har mig veterligen inte prövats ännu och det finns ingen absolut gräns för hur många inneboendenätter man kan ha, säger Susanna Skogsberg.

Läs också En av tvåhundra bostäder hyrs ut via Airbnb Flyttade aldrig in - krävs på tio månaders hyra

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.